Öppet Hus varje torsdag kl 18.00 – välkommen den 29 september

Vi har Öppet Hus varje torsdagskväll i vår lokal på St Göransgatan 78 för dig som lever med panikångest, generaliserad ångest (GAD), social ångest och fobier. Även du som har ångest i samband med depression, utmattningstillstånd, stress- och krisreaktioner samt högkänslighet (HSP) är välkommen, liksom anhöriga och närstående. Ingen föranmälan, ingen kostnad. Vår lokal finns på bottenvåningen och du kommer in genom att ringa på porttelefonen utanför porten. Du behöver inte vara medlem för att komma till ÖH. Vi fikar tillsammans och pratar. Om du bara vill sitta tyst går det bra. Det finns alltid någon från styrelsen på plats som kan berätta om föreningen. Om du undrar över något inför ditt första besök hos ÅSS så är du välkommen att maila oss så ska vi göra vårt bästa för att svara på dina frågor. Välkommen!


Öppna expoträffar varannan tisdag jämna veckor kl 18.00 med start den 6 september. Skärmklipp

Till de Öppna Expoträffarna kan man komma utan föranmälan, de veckor man känner för. Det är därför olika deltagare från gång till gång. Frågor? Maila gruppledarna direkt på vagatala@angest-stockholm.se. Exponeringsgrupperna ger dig som har social ångest möjlighet att träna på att gradvis göra sådant som känns svårt. Om du inte vill göra en övning går det bra att sitta med som ”publik”. Du måste vara medlem i föreningen för att delta men utöver medlemskapet kostar det ingenting. Observera att grupperna leds av medlemmar som inte har någon professionell utbildning. Vi kan inte lära ut metoder för att handskas med ångestproblem utan exponeringsgruppen är endast ett tillfälle att få utmana ångesten med olika övningar.


1Anhöriggruppen har plats för fler deltagare

Gruppen träffas en onsdagskväll i månaden. Datum för höstens träffar är 14 september, 12 oktober, 9 november och den 14 december. Att delta i gruppen kan vara ett värdefullt stöd för den som har en familjemedlem med ångestsyndrom. Att träffa andra med liknande erfarenheter och prata om dessa brukar underlätta. Gruppen är en kamratstödjande grupp och har inte någon professionell ledare. Om du är intresserad av att delta i gruppen så hör av dig till oss på mail. Detta är en sluten grupp, vilket innebär att det är samma personer som träffas varje gång. Man måste därför anmäla sitt intresse och bli antagen till gruppen för att delta. Detta skapar trygghet och stabilitet i gruppens träffar.

Maila oss på styrelsen@angest-stockholm.se.


En ny samtalsgrupp startar måndagen den 26 september

Gruppen kommer att träffas varannan måndag kl 18.00 och antalet deltagare blir cirka fem till sju stycken. Om du vill lämna en intresseanmälan för att delta i gruppen är du välkommen att maila till oss på styrelsen@angest-stockholm.se eller lägga en lapp i den vita brevlådan i vår lokal. Sista dag för anmälan är den 19 september. Det kostar inget att delta i gruppen men du måste vara medlem i föreningen. Vilka som får delta avgörs genom lottning.


Studiecirkel – spela gitarr

Att uttrycka sig konstnärligt kan vara ett sätt att bearbeta känslor och upplevelser. I samarbete med Vuxenskolan arrangerar vi en studiecirkel ”Spela gitarr”. Kursen kommer att hållas på onsdagar varannan vecka mellan 18.00 och 21.00. Start den 28 september. Sista träffen blir den 23 november. Kursledare är Jimmie Lindell, ÅSS. Kursen kräver inga förkunskaper utan vänder sig till dig som aldrig spelat gitarr tidigare, eller som spelat lite grann. Vi har plats för sex deltagare. Vilka som får delta avgörs genom lottning. Om du vill lämna en intresseanmälan för att delta i gruppen är du välkommen att maila till oss på info@angest-stockholm.se eller lägga en lapp i den vita brevlådan i vår lokal. Sista dag för anmälan är den 19 september. Det kostar inget att delta i gruppen men du måste vara medlem i föreningen. Du som vill delta i gruppen måste ha tillgång till en gitarr som du kan ha med dig till träffarna.


1Slutna samtalsgrupper – lediga platser finns nu i höst

Vi har slutna kamratstödjande samtalsgrupper där samma personer träffas regelbundet, oftast en gång per vecka. För att vi ska kunna starta fler grupper behöver vi deltagare som kan ställa upp som ”nyckelpersoner”. Det innebär att man låser upp när gruppen ska träffas, hälsar alla välkomna och fyller i närvarolistan. Om du är intresserad av att gå i en samtalsgrupp eller kan tänka dig att fungera som nyckelansvarig – kontakta oss! Välkommen att höra av dig på mail till styrelsen@angest-stockholm.se om du vill göra en intresseanmälan eller har frågor!


Medlemsträffar hos ÅSS i höst

Under hösten planerar vi att ha ett par medlemsträffar med särskilda teman. Den ena träffen ska handla om hur vården fungerar för personer med psykisk ohälsa som ångestsyndrom och depressioner. Den andra träffen ska handla om hur arbetsmarknaden fungerar för oss med denna problematik.

Vi hoppas att genom lyssna på medlemmarnas erfarenheter ska vi få en bättre grund att stå på i våra kontakter med olika myndigheter. Inom ÅSS arbetar vi inte bara med kamratstöd i olika former. En annan del av föreningens verksamhet är att inom vården och politiken bevaka frågor som är viktiga för våra medlemmar.

Vi lämnar remissyttranden till Stockholms stad och till landstinget i olika frågor. Vi har representanter i alla de brukarråd som finns inrättade i anslutning till de psykiatriska klinikerna runtom i Stockholms län och vi samarbetar också med andra intresseföreningar inom det psykiatriska området. ÅSS Stockholm är medlem i HSO (Handikappföreningarnas SamarbetsOrgan) i Stockholms stad och län och har representanter i ett flertal funktionshinderråd i staden.

Men för att kunna göra detta på bästa sätt behöver vi ta del av våra medlemmars erfarenheter. Vi som jobbar intressepolitiskt inom föreningen är därför tacksamma om du har möjlighet att delge oss dina tankar och funderingar. Då har vi bättre möjligheter att driva viktiga frågor och att på så sätt försöka påverka samhället så att situationer för personer med psykisk ohälsa förbättras.

Tema vårdkontakter

En träff kommer att handla om hur vi ser på den psykiatriska vården. ÅSS har i olika former kontakter med landstinget och med psykiatrin och vi vill gärna veta vad du utifrån dina egna erfarenheter anser behöver förbättras eller förändras.

Tema arbetsmarknad

Den andra träffen ska handla om våra medlemmars möjligheter till arbete och vad som skulle kunna göras för att påverka bl a arbetsförmedlingen att på ett bättre sätt ta hänsyn till de speciella svårigheter som man kan ha på grund av ångest.

Träffarna kommer att genomföras ett par lördagseftermiddagar under hösten. Håll utkik på här på hemsidan efter datum. 


Promenera med ÅSS

Vill du delta i en promenadgrupp som träffas dagtid och promenerar tillsammans med utgångspunkt från vår lokal? Är du intresserad av detta kan du anmäla ditt preliminära intresse genom att maila föreningen eller genom att skriva upp dig på en lista i lokalen.


Hjälp när du har ångest…

Påminn dig själv om att ångesten inte är farlig, den är bara ett falsklarm.

Acceptera att du känner ångest. Försök inte hindra den. Den är ju redan där. Försök ha en tillåtande attityd till ångesten.

Påminn dig själv om att ångesten alltid går över.

Fokusera på här och nu. Ta fem djupa lugna andetag med magen. Känn hur du slappnar av när du andas ut. Titta sedan på ett föremål och beskriv det så ingående som du bara kan. Blunda, lyssna, vad hör du? Fortsätt så att fokusera på din andning, ett föremål du ser och ljuden runtomkring dig.

Värme hjälper mot ångest, antingen det är en lång varm dusch, bastu, varma filtar, varm dryck, varm mat, solen…

Att röra på sig fysiskt hjälper också, det ger utlopp för stresshormonerna som rusar i din kropp. Spring, gympa, styrketräning, storstäda eller skura badrummet. Vad som helst som gör att du rör på kroppen.

Sätt igång med något som gör att du måste fokusera på något annat än ångesten. Vad som helst som kräver koncentration och gärna något som du gillar att göra.

Ge dig själv tillåtelse att vara snäll mot dig själv just nu, att ta hand om dig själv. Minska på kraven och ta bort så många måsten som möjligt.

Bli medveten om vad som händer. Vad är det du reagerar på? Vad känner du? Vad är det för tankar som far genom huvudet på dig? Hur känns det i kroppen? Vad är det du fokuserar på?

Vid orostankar fråga dig: Hur skulle en utomstående se situationen? Är mina tankar verkligen fakta? Finns det något annat sätt att se situationen? Vilket råd skulle jag ge en god vän i samma situation? Hur viktigt kommer detta vara om en vecka? Om ett halvår?

Du kan också prova att andas i fyrkant. Blunda och föreställ dig en fyrkant. Låt blicken följa den vänstra sidan nedifrån och upp medan du andas in långsamt genom näsan. Räkna under tiden långsamt till fyra. Låt blicken följa linjen från det övre vänstra hörnet till det över högra hörnet medan du håller andan och långsamt räknar till fyra. Låt sedan blicken gå från det övre högra hörnet till det nedre högra hörnet medan du långsamt andas ut genom munnen och räknar till fyra. Medan blicken går tillbaka till det vänstra nedre hörnet håller du andan i fyra sekunder. osv.

 

Och på lite längre sikt…

Om medicinering fungerar och biverkningarna är rimliga och läkaren föreslår fortsatt medicinering – överväg det alternativet. Det är ingen skam att medicinera mot psykisk ohälsa, lika lite som det är en skam att medicinera mot diabetes, högt blodtryck eller någon annan folksjukdom. Hittar du en medicinering som fungerar (och som inte är beroendeframkallande) – unna dig att använda dig av det.

Försök hitta en läkare som du känner förtroende för och som du kan höra av dig till när du kommer in i svackor. Tryggheten i en fast kontakt betyder mycket för den som lider av långvarig psykisk ohälsa.

KBT – efter en terapi behöver man fortsätta använda de tekniker och verktyg som man har lärt sig i terapin. Det är vanligt att man efter en tid slutar jobba med det man har lärt sig. Då kan det vara bra att ha återkommande glesa uppföljningsbesök hos terapeuten för att kolla upp hur det går och få stöd och motivation att fortsätta jobba med sina tankeprotokoll, exponeringsträning osv.

Motion – motion hjälper mot ångest och depression. Fortsätt träna! Unna dig att hjälpa kroppen må bra genom att äta bra och sova tillräckligt. Promenader i naturen ger både motion och avkoppling för många. Hitta det där som ger fokuserad avkoppling i vardagen – det kan vara vad som helst som du tycker om att göra och som tvingar dig till koncentration. För någon kanske det är en danskurs, för någon annan att spela schack…

Försök att i möjligaste mån hitta en livsstil som fungerar – minska på onödig stress och krav. Livet ska inte behöva vara en kamp. Det finns många självhjälpsböcker som handlar om detta. Prata med andra. Fundera över vad som verkligen är viktigt och vad som kan prioriteras bort.

Prata med familjen om ditt funktionshinder och be om deras förståelse och stöd.

Genom att ta små steg i rätt riktning som att utmana ångesten och göra det man är rädd för, genom att vara observant på när man trillar in i negativa grubblerier och genom att minska stressen och öka möjligheterna att göra sådant som man mår bra av, så minskar man risken för att sjukdomen ska ta överhanden igen.

Kom till ÅSS och träffa andra som förstår vad ångest handlar om. Här finns utrymme för din berättelse och för att du ska få vara dig själv.