Medlemsträff om arbetsmarknaden söndagen den 28 okt kl. 14.00 hos ÅSS

Vi vill gärna aktivera oss i frågor som gäller möjligheter för medlemmarna att få hjälp med att finna
arbete. Föreningen kan på olika vägar försöka påverka politiker och myndigheter i sådana frågor men vi skulle behöva synpunkter och erfarenheter från medlemmarna för att kunna gå vidare i detta arbete. Vi inbjuder därför till en medlemsträff på temat arbetsmarknad.

Alla som är intresserade av dessa frågor är välkomna, vare sig ni nu har ett arbete eller försöker få ett. Kom och berätta om dina erfarenheter – bra eller dåliga. Kom gärna också och berätta vad du tycker att ÅSS borde göra på detta område eller ställ frågor som vi kan ta med oss i vårt påverkansarbete.

Frågor: maila till styrelsen@angest-stockholm.se eller ring vår telefonsvarare 076-780 16 50 så ringer vi upp dig. Varmt välkommen till vår lokal på Sankt Göransgatan 78 söndagen den 28 okt kl. 14.00.