Samtalsgrupp för dig som är närstående hos ÅSS. Nästa träff den 30 januari.

En samtalsgrupp för närstående (både anhöriga och andra ) startar onsdagen den 30 januari kl 18.

Det är en kamratstödjande grupp för dig som är närstående till någon som lever med generaliserad ångest, panikångest, social ångest eller depression. Att gruppen är kamratstödjande innebär att alla deltagare träffas på lika villkor för gemensamt stöd, det finns alltså inte någon professionell samtalsledare till gruppen.

Våra samtalsgrupper ingår i medlemskapet och kostar ingenting extra.

Är du intresserad? Hör av dig till ÅSS med frågor eller intresseanmälan (inte bindande) på styrelsen@angest-stockholm.se. Varmt välkommen!