Dec 282016
 

 

Regeringen beslutade den 17 december 2015 om att tillsätta en särskild utredare, i form av en nationell samord­nare, med uppdrag att stödja det arbete som utförs av myndigheter, kommuner, landsting och organisa­tioner inom området psykisk hälsa samt verka för att arbetet samordnas på nationell nivå.

 

Nationell samordnare psykisk ohälsa

Tyvärr, det är nu stängt för kommentarer här.