Vill du som är närstående delta i en samtalsgrupp hos ÅSS ?

Även anhöriga och andra närstående till ångestdrabbade är välkomna som medlemmar i föreningen.

Till våren planerar vi att starta en kamratstödjande grupp för dig som är närstående till någon som lever med generaliserad ångest, panikångest, social ångest eller depression. Att gruppen är kamratstödjande innebär att alla deltagare träffas på lika villkor för gemensamt stöd, det finns alltså inte någon professionell samtalsledare till gruppen.

Det kostar ingenting att delta, förutom medlemskapet i föreningen.

Är du intresserad? Hör av dig till ÅSS med frågor eller intresseanmälan (inte bindande) på styrelsen@angest-stockholm.se. Varmt välkommen!