Närståendegruppen har nu sommaruppehåll. Gruppen tar in nya deltagare till hösten.

Anhöriga och andra närstående till ångestdrabbade är varmt välkomna som medlemmar i föreningen. ÅSS i Stockholm har en närståendegrupp som träffas varje månad. Att delta i gruppen kan vara ett värdefullt stöd för den som har en familjemedlem eller god vän med ångestsyndrom.

Är du intresserad av att gå med i den så kontakta oss via e-post på styrelsen@angest-stockholm.se.

Att träffa andra med liknande erfarenheter och prata om dessa brukar underlätta. Gruppen är en kamratstödjande grupp och har inte någon professionell ledare. Detta är en sluten grupp, vilket innebär att det är samma personer som träffas varje gång. Man måste därför anmäla sitt intresse och bli antagen till gruppen för att delta. Detta skapar trygghet och stabilitet i gruppens träffar.