Anhöriggruppen träffas nästa gång onsdagen den 20 september.

Nästa träff blir onsdagen den 20 september, alltså ett avsteg från regeln om andra onsdagen per månad.

Även anhöriga och andra närstående till ångestdrabbade är varmt välkomna som medlemmar i föreningen. ÅSS i Stockholm har en anhöriggrupp som träffas en onsdagskväll i månaden, vanligen andra onsdagen i respektive månad. Att delta i gruppen kan vara ett värdefullt stöd för den som har en familjemedlem med ångestsyndrom.

Är du intresserad av att gå med i den så kontakta oss via e-post på styrelsen@angest-stockholm.se.

Att träffa andra med liknande erfarenheter och prata om dessa brukar underlätta. Gruppen är en kamratstödjande grupp och har inte någon professionell ledare. Detta är en sluten grupp, vilket innebär att det är samma personer som träffas varje gång. Man måste därför anmäla sitt intresse och bli antagen till gruppen för att delta. Detta skapar trygghet och stabilitet i gruppens träffar.