Aktiviteter vi erbjuder

Vi anordnar samtalsgrupper för hjälp till självhjälp och kamratstöd. Hör av dig om du vill anmäla ditt intresse för att delta i en samtalsgrupp.

Att delta i en samtalsgrupp är kostnadsfritt men du måste vara medlem i ÅSS.

Samtalsgrupperna leds inte av samtalsterapeuter utan bygger på att deltagarna själva tar ansvar för gruppens verksamhet och utveckling. Hur gruppen vill utforma sina träffar är alltså något som man själva kommer överens om sinsemellan.

En eller två av deltagarna ansvarar för nycklar, dvs att öppna och att låsa lokalen, och man hjälps åt att fixa fika.

Grupperna kan ha lite olika inriktning och arbetssätt men gemensamt för alla grupper är att de erbjuder hjälp till självhjälp och en möjlighet att i trygg miljö utvecklas i sin egen takt. För de flesta är det en lättnad att i gruppen få tala om sådant som känns svårt och att kunna känna igen sig i varandras erfarenheter.

Vi brukar försöka starta en ny grupp när tillräckligt många anmälningar har inkommit och det finns någon eller några som kan vara lite sammanhållande för gruppen och ha nyckelansvar. De första gångerna är någon från ÅSS med på träffarna och hjälper gruppen att komma igång.
Ibland finns det lediga platser i redan befintliga grupper som då har möjlighet att ta in nya deltagare.

Du är välkommen att höra av dig om du har frågor kring hur det är att gå i en samtalsgrupp hos ÅSS, om du vill försöka få igång en grupp med någon särskild inriktning eller om du vill anmäla ditt intresse för att gå i samtalsgrupp.

För våra medlemmar anordnar vi även sådant som studiecirklar, trivselkvällar med något gott att äta, föreläsningar, filmkvällar och avslappningsträffar. Hur mycket som erbjuds kan variera från termin till termin eftersom många av våra aktiviteter bygger på medlemmarnas egna initiativ. Håll utkik här på hemsidan efter aktuell information.

Hör gärna av dig till ÅSS med tips på t ex föreläsare eller träffar du skulle vilja ha i föreningen. Om du själv är intresserad av att hålla i en aktivitet är du varmt välkommen att kontakta oss.

Varmt välkommen!