Har du erfarenhet av samverkan mellan psykiatrin och andra myndigheter?

I brukarrådet vid norra psykiatrin arbetar vi med ett projekt som går ut på att förbättra samverkan mellan psykiatrin och andra berörda myndigheter när det gäller att stödja psykiatrins patienter. Det finns föreskrifter om att man ska samverka och bland annat göra upp en samordnad individuell plan vid behov. Vi skulle vara tacksamma om du som har erfarenheter av detta – goda eller dåliga – hör av dig till oss. Då har vi bättre möjligheter att driva viktiga frågor och att på så sätt försöka påverka samhället så att situationen för personer med psykisk ohälsa förbättras. Kontakta Sven Hallberg på telefon 08 – 650 79 99 (telsvarare) eller maila oss på styrelsen@angest-stockholm.se