Anhörig eller närstående?

 

 

Även anhöriga och andra närstående till ångestdrabbade är varmt välkomna som medlemmar i föreningen. ÅSS i Stockholm har en anhöriggrupp som träffas regelbundet för att få stöd hos varandra. Är du intresserad av att gå med i den så kontakta oss via e-post på styrelsen@angest-stockholm.se.

Att träffa andra med liknande erfarenheter och prata om dessa brukar underlätta. Gruppen är en kamratstödjande grupp och har inte någon professionell ledare. Detta är en sluten grupp, vilket innebär att det är samma personer som träffas varje gång. Man måste därför anmäla sitt intresse och bli antagen till gruppen för att delta. Detta skapar trygghet och stabilitet i gruppens träffar.

Lika lite som man kan bestämma sig för att sluta ha huvudvärk eller högt blodtryck, kan den ångestdrabbade ”rycka upp sig” eller ”skärpa sig”. Sådana uppmaningar ökar  bara pressen på den som mår dåligt. Du kan stödja din vän eller familjemedlem genom att ta reda på mer om ångestsyndrom, lyssna när han eller hon pratar om det som är svårt och kanske också hjälpa till med att söka behandling. Kanske kan du erbjuda dig att följa med till läkarbesök. Då kan du både vara ett stöd för din vän och själv få viktig information om hans eller hennes sjukdom. Dessutom kan du bidra med upplysningar till läkaren. Om någon i din närhet har ångest och depression med självmordstankar är det viktigt att du ser till att han eller hon snabbt kommer till läkare.

I vår länksamling hittar du länkar till värdefull information för dig som är anhörig.

Mer tips till dig som är anhörig eller närstående

Följande text är hämtad från Riksförbundet Svenska Ångestsyndromsällskapet

Det är svårt att förstå hur tärande det kan vara att leva med ständig ångest och fobikänslor. Till och med vi som är drabbade kan ibland ha svårt att förstå varandras problem och rädslor. Försök emellertid lita på att din vän har det svårt och försök inte att jämföra dina egna erfarenheter av ångest med din väns ångesttillstånd. Det är en ofantlig skillnad mellan den ”normala” ångestnivån som alla människor kan och ska uppleva ibland och den extremt förhöjda som människor med ångestsyndrom upplever. Uppmaningar som ”ta dig i kragen” eller ”skärp till dig” ökar pressen och höjer därmed också ångestnivån hos den som mår dåligt.

Å andra sidan hjälper man heller inte den drabbade genom att helt befria honom eller henne från ansvar. En stor del i frigörandet av sin ångestproblematik
ligger i modet att konfrontera sig själv och sina tankar. Du som anhörig kan bli världens bästa stöd bara genom att ta reda på fakta om ångestens olika uttryck
och effekter och lyssna aktivt när din vän pratar om sina problem. Kanske kan du också bistå din vän i sökandet efter en behandlingsform som är lämplig. Men
glöm aldrig bort att dina egna problem och tankar är precis lika viktiga, att även du behöver stöd ibland.

För dig som anhörig kan följande tips vara viktiga i den drabbades väg mot ett tillfrisknande:

Kritisera inte
Ångestsyndrom är riktiga. Inte inbillade. Om den anhörige inte förstår allvaret kommer ett tillfrisknande sannolikt ta mycket längre tid.

Uppmuntra
Ingen mår bra att få pålagt en skuld på grund av att andra i en omgivning påverkas negativt av din ångest. Möt istället den drabbade med uppmuntran och
positivitet om sin egen förmåga.

Bakslag är oundvikligt
Undvik att bli besviken då din vän får bakslag. Allas är vår strävan att bli befriade från ångesten. Ingen misslyckas därför avsiktligt.

Framsteg – en liten bit i taget
Ibland upplevs framstegen som knappt märkbara. Var observant på framstegen och tala om det för din vän att det leder framåt.

Exponeringsträning
Tvinga aldrig den drabbade, men föreslå gärna att ni kanske gemensamt kan träna på olika situationer som framkallar ångest hos den drabbade.

Medbestämmande
Glöm inte att låta din vän få möjligheten att själv bestämma och ta ansvar. Det är viktigt att den som lider av ångestsyndrom känner sig stark emellanåt.

Trygghet
Låt din vän få veta när och vad som ska ske under exponeringsträningen. Lämna aldrig den drabbade ensam i en svår situation ofrivilligt. Lyssna på din vän.

 

Stod till dig som lever nara nagon med psykisk ohalsa