Exponeringsträffar

 

Exponeringsträffar

Under träffarna får du öva på att agera inför grupp. Du bestämmer själv vad du vill göra. Det går också bra att bara sitta med och lyssna, du gör då en värdefull insats genom att vara publik och därmed ”träningsmiljö” för de andra.

Exponering är en vanlig arbetsmetod inom KBT och innebär att man gradvis utsätter sig för en situation som framkallar ångest och sedan stannar kvar i den obehagliga situationen tills ångesten minskar av sig själv. På detta sätt får man genom exponeringen en ny erfarenhet som gör att ångesten inte blir lika stark nästa gång man utsätts för det obehagliga.

Exponeringsgrupperna riktar sig i första hand till dig som har social ångest och som behöver träna på att våga tala inför andra.

För att delta måste du vara medlem i ÅSS. Det går dock bra att komma och prova på en gång även om du inte är medlem. Det är drop-in med varierande antal deltagare där man kommer de kvällar man vill.

Observera att grupperna leds av medlemmar som inte har någon professionell utbildning. Vi kan inte heller lära ut några metoder för att handskas med ångestproblem utan exponeringsgruppen är endast ett tillfälle att få öva inför publik.