Bli medlem

Varmt välkommen som medlem i föreningen! Du kan bli medlem genom att betala in medlemsavgiften på Ångestföreningens plusgiro 48 66 88-5. Du kan också fylla i formuläret nedan, så sänder vi ett inbetalningskort.

Om du vill ha mer information om föreningen är du alltid välkommen att kontakta oss via mail eller telefon så återkommer vi till dig!

Ett medlemskap kostar 200 kr och gäller tolv månader framåt oavsett när på året du blir medlem. Medlemskap för två eller fler personer i samma familj kostar 300 kr. För dig som inte fyllt 21 är medlemsavgiften 100 kr. Ange då ditt fullständiga personnummer.

Obs! Kom ihåg att skriva ditt namn och din adress så vi vet vem som har betalat! Inbetalningar utan personuppgifter är inte giltiga som medlemsavgifter eftersom vi inte vet vem som har betalat.

Ange också din e-postadress så att du snabbt kan få information om kommande aktiviteter via e-post. Alla medlemsuppgifter behandlas med sekretess.

Kom ihåg att höra av dig till ÅSS och berätta om du flyttar. Det är viktigt att vi har riktiga uppgifter i vårt medlemsregister så att medlemstidningen och andra utskick per post kommer fram.

Som medlem i ÅSS…

  • får du vänner som förstår hur det känns att leva med ångest.
  • har du möjlighet att delta i våra samtalsgrupper, studiecirklar, utflykter, trivselkvällar, föreläsningar och annan gruppverksamhet, det mesta helt kostnadsfritt.
  • kan du använda föreningen som en del av din träning i att gå emot ångesten och exponera dig för det som är svårt. Antingen genom att delta i de aktiviteter som anordnas, eller genom att så smått börja bli ideellt aktiv och bidra med någon form av arbetsinsats.
  • har du möjlighet att vara med och påverka föreningen genom att delta i våra medlemsmöten eller genom att kontakta styrelsen direkt med förslag och frågor.
  • får du vårt medlemsblad fyra – sex gånger per år.
  • får du Riksförbundets tidning ÅSS Emellan fyra gånger per år.
  • stödjer du vårt intressepolitiska arbete för att förbättra ångestdrabbades villkor i samhället och inom vården.

Vår verksamhet vänder sig till personer med panikångest, generaliserad ångest (GAD), social ångest och fobier. Även personer med depressionssymtom som hör ihop med ångestsyndrom samt högkänsliga (HSP) är välkomna, liksom anhöriga och närstående.

Om du inte tillhör någon av dessa grupper men ändå vill stödja vår förening är du välkommen att bli s.k. stödmedlem. Stödmedlemskap kostar 200 kr och gäller i tolv månader framåt. Som stödmedlem visar du att vår förening behövs och ger oss möjlighet att fortsätta vår viktiga verksamhet.

Information till medlemmar om behandling av personuppgifter

Enligt EU:s datalagstiftning (GDPR) är föreningen skyldig att informera om hur vi behandlar personuppgifter.

I vårt medlemsregister finns uppgifter om medlemmarnas namn, adress, postadress samt i en del fall e-postadress och telefonnummer. Registret är till för att vi ska kunna skicka ut information till medlemmarna och för att påminna om medlemsavgiften. Vi delar uppgifterna med vår riksorganisation Ångestförbundet som svarar för distribution av medlemstidningen ÅSS Emellan. Ingen annan får del av uppgifter ur medlemsregistret. Om du slutar att vara medlem i ÅSS tar vi genast bort dig ur registret. Du som medlem har rätt att få ta del av vilka uppgifter vi har om dig i registret. Personuppgiftsansvarig inom föreningen är styrelsen som du kan kontakta om du har några frågor, antingen via e-post styrelsen@angest-stockholm.se eller telefon 076-7181650. Mera information om GDPR finns på Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se