Om ÅSS

 

ÅSS i Stockholm är en ideell och idéburen förening som vänder sig till personer med panikångest, generaliserad ångest (GAD), social ångest och fobier. Även du som har ångest i samband med depression, utmattningstillstånd, stress- och krisreaktioner samt högkänslighet (HSP) är välkommen, liksom anhöriga och närstående.

Föreningen har funnits sedan 1992 och har idag cirka 350 medlemmar. ÅSS Stockholm är en lokalförening inom Riksförbundet Svenska Ångestsyndromsällskapet. ÅSS är politiskt och religiöst obundet.

Vi kan inte kan erbjuda professionell behandling eller samtalsterapi. Vi ställer inte diagnos och vi tar inte ställning för eller emot medicinering eller andra behandlingsformer. Föreningens syfte är att genom våra olika verksamheter stödja människor som är drabbade av ovan nämnda ångestsyndrom, motverka isolering samt medverka till rehabilitering och återgång till ett utåtriktat och aktivt liv.

Att leva med ångest tar kraft och man kanske också försöker dölja ångesten för omgivningen. Det kan leda till att man isolerar sig och tror att man är ensam om problemen. Som medlem i ÅSS får du träffa andra som vet hur det är att leva med ångestsyndrom. Du får ta del av andras erfarenheter och får en möjlighet att själv dela med dig av dina upplevelser till människor som förstår vad du känner.

Vi har Öppet Hus varje torsdagskväll, vi anordnar samtalsgrupper för hjälp till självhjälp och kamratstöd, medlemsträffar, föreläsningar och studiecirklar. Även du som är anhörig eller närstående är varmt välkommen till ÅSS.

Våra studiecirklar anordnas i samarbete med  Studieförbundet Vuxenskolan.

Att leva med ett osynligt handikapp tar energi och omgivningen kan ha svårt att förstå hur vardagen ser ut för den som kämpar mot dålig självkänsla, fobier, ångestattacker eller en ständigt malande oro. Om man har ångest kan man inte bara ”skärpa sig” och ”sluta vara känslig”. Att leva med ångestsjukdomar kan förutom ångesten dessutom innebära en rad kroppsliga symptom och smärtor liksom svårigheter i arbetsliv och sociala relationer. För många leder ångest, nedstämdhet, smärtor och rädslor till att livet begränsas allt mer. Samtidigt vet vi att isolering och passivitet inte gör att vi mår bättre – tvärtom! Hos ÅSS är du välkommen med din ångest som den är – här behöver du inte prestera eller hålla masken.

Börja gärna med att komma på en av våra Öppet Hus – kvällar. Du behöver inte vara medlem för att komma på Öppet Hus, men om du blir regelbunden besökare ser vi gärna att du blir medlem eftersom våra medlemmar är själva förutsättningen för att föreningen ska leva vidare. Förutom Öppet Hus har vi en rad olika aktiviteter.

Du behövs!

Som medlem får du möjlighet att ta del av våra olika träffar, grupper, studiecirklar och andra aktiviteter. Du får även riksförbundets tidskrift och vårt eget medlemsbrev. Genom ett medlemskap möjliggör du också för föreningen att leva vidare. Du som redan är medlem kan hjälpa ÅSS genom att sprida kunskap om föreningen till andra som också kan ha glädje av att bli medlemmar. Som medlem är du alltid välkommen att höra av dig med idéer om aktiviteter du skulle vilja ha i föreningen eller själv börja hjälpa till på ideell basis i föreningsarbetet!

Just nu behöver vi bli fler Öppet-Hus-värdar! Är du intresserad? Vi kommer att ordna en träff för dem som funderar på vad detta uppdrag innebär. Varmt välkommen att höra av dig! För att föreningen ska kunna bedriva verksamhet är vi helt beroende av att fler medlemmar engagerar sig! Vi är också glada för förslag från våra medlemmar på kurser och studiecirklar. Vilka ämnen intresserar dig? Har du ett tips på någon som kan tänka sig att hålla en föreläsning? Kanske en arbetskamrat eller bekant som kan tänka sig att ställa upp för en ideell förening? Fundera och kolla runt i bekantskapskretsen!

Vi jobbar även intressepolitiskt

Arbetet i ÅSS består inte bara av vår medlemsverksamhet med Öppet hus, samtalsgrupper och liknande aktiviteter. En annan mycket viktig del av arbetet är att på olika sätt försöka påverka myndigheter och allmän opinion i frågor som är viktiga för ÅSS medlemmar och alla andra ångestdrabbade. Vi vet att det finns problem i kontakter med vården, försäkringskassan och andra myndigheter. Detta försöker vi påverka genom att föra en dialog med både politiker och myndigheter inom stat, kommun och landsting.

Ett sätt att göra detta är att samarbeta med andra intresseorganisationer och det gör ÅSS genom att vara med i HSO – handikapporganisationernas samarbetsorgan – både i Stockholms stad och i Stockholms län. Ordförande i HSO Stockholms stad är för övrigt vår egen ordförande Lena Huss. ÅSS har också representanter i flera av Stockholms stads funktionshinderråd, som finns både i de olika stadsdelarna och i stadens förvaltningar. När det gäller samarbetet med psykiatrin finns det ”Brukarråd” knutna till vissa kliniker och ÅSS deltar i arbetet i alla befintliga brukarråd för att på olika sätt bevaka vår grupps intressen.

Föreningen behöver alltid fler medlemmar som kan tänka sig att göra en insats inom påverkansarbetet och om du känner att du skulle vilja försöka vara med och hjälpa till är du varmt välkommen att höra av dig till styrelsen@angest-stockholm.se, på telefonsvararen 08-655 79 99 eller prata med någon på en öppet hus-kväll. Du är lika välkommen om du har förslag på frågor som ÅSS borde driva i kontakterna med myndigheterna. Vi kan inte ta upp enskilda ärenden men om du har något som du tycker är av allmänt intresse får du gärna höra av dig.

Föreningens historia

Ångestföreningen ÅSS har en intressant och originell historia. Föreningen bildades 1992, då under namnet Paniksyndromsällskapet. Från början var det som namnet säger; ett sällskap och inte en formell förening. Det var tre killar i 30-årsåldern som alla bodde i stadsdelen Hjorthagen i norra Stockholm. De träffades av en slump och en vänskap växte fram. Det visade sig att alla tre hade problem med panikångest, och man bildade ett informellt nätverk. Efter en tid hyrde de in sig i en källarlokal i botten på ett bostadshus, ett utrymme som egentligen var tänkt som cykelförråd. Detta blev samlingslokal och så småningom kontor.

Man fick kontakt med föreningen i Göteborg, som hade startat tidigare och redan formaliserats som en ideell förening. Genom samarbete och informationsutbyte ökade medvetenheten om att det fanns en verksamhet även i Stockholm, och medlemsantalet ökade sakta men säkert. Efter ett par år bildade man en formell förening, men valde att behålla det inarbetade namnet Paniksyndromsällskapet, förkortat PS! (med utropstecken som symbol för panik).

Efter en tid fick föreningen en ny medlem som arbetat inom Stockholms stads förvaltning och som var mycket kunnig inom organisation och ekonomi. Under hans ledning formerades den nuvarande organisationen med lokalföreningar och en övergripande länsförening. PS! Stockholm anslöt sig även till riksorganisationen.

Man sökte kommunala och landstingskommunala bidrag och fick på så sätt möjlighet att hyra in sig i en rymlig lokal med centralt läge, på Fridhemsgatan på Kungsholmen. Man fick även resurser för att anställa en kanslist på deltid. Den enda egentliga medlemsverksamheten var Öppet Hus, men med entusiastiska medlemmars hjälp utökades verksamheten successivt. Man hade Panik-fik (social träning att fika / äta på lokal), lördagsträffar och så småningom samtalsgrupper. PS! hade även en telefonjour som bemannades med frivilliga medarbetare. Telefonjouren fick dock läggas ned efter ett tag, eftersom det blev för tungt för vanliga medlemmar att sköta den. Men under samma period startade Nationella Hjälplinjen, en telefonjour för personer med psykisk ohälsa. PS! var med om att bygga upp denna verksamhet.

Lokalen på Fridhemsgatan var emellertid inte optimal. Det var en f d butikslokal som inte alls var anpassad för föreningsverksamhet och kansli. Därför valde PS! efter ett par år att flytta till nuvarande lokaler i samma kvarter, med adress S:t Göransgatan 78.

När föreningen bildades i början av 1990-talet fanns det bara en av de nuvarande ångestdiagnoserna, nämligen paniksyndrom. Men efter en tid kom även diagnoserna generaliserad ångest och social fobi (social ångest). Därför kom namnet att kännas missvisande, och ändrades till Ångestsyndromsällskapet. År 2011 var det slutligen dags att släppa begreppet “sällskap” och föreningen fick sitt nuvarande namn, Ångestföreningen ÅSS.

I nuvarande styrelse finns två personer som varit med nästan sedan starten, nämligen ordföranden Lena (1994) och ledamoten Sven B (1996). Det har varit en fantastisk resa att få uppleva; från det råkalla cykelförrådet till dagens trivsamma föreningslokaler, från informellt sällskap på ett tiotal entusiaster till en levande förening med hundratals medlemmar. Kärnverksamheten Öppet Hus lever fortfarande kvar men har nu kompletterats med många andra aktiviteter. Det är minst en medlemsaktivitet varje veckodag (utom helger) och det är ett bekymmer att få lokalerna att räcka till!

Vi behöver alltid fler engagerade och aktiva medlemmar. Du som känner att du vill göra en insats för föreningen är varmt välkommen att kontakta oss. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något; från att stoppa medlemsbrev i kuvert till att leda grupper och Öppet Hus med mera.