Högkänslighet

 

DSC_0085

 

Den som är HSP har en förhöjd psykisk, fysisk och emotionell känslighet och mottaglighet för intryck från omgivningarna. Det är nervsystemet som fungerar annorlunda än hos majoriteten och som gör att den högkänsliga noterar fler detaljer, och reflekterar och bearbetar dem mer intensivt. Detta kan vara en tillgång men medför också att högkänsliga personer lätt blir överstimulerade

 

Elaine Aron började forska om högkänslighet 1991 och har publicerat flera välkända böcker på temat. Förkortningen HSP står för Highly Sensitive Person (kallas också SPS – Sensory Processing Sensitivity).

 

HSP är inte en sjukdom eller ett funktionshinder utan ett normalt personlighetsdrag. Man räknar med att 15 – 20 % av befolkningen är HSP. Det är medfött och finns även hos djur. Hjärnan hos en individ som är högkänslig fungerar delvis annorlunda än hos majoriteten.

 

Några exempel på hur det kan vara att leva som HSP

 • Man lägger märke till sådant som går andra förbi. Man tar in många intryck i hjärnan och reflekterar mycket över det man upplever.
 • Man blir lätt stressad och överbelastad. Eftersom man lägger märke till allting får man så mycket intryck att man av naturliga skäl lättare blir överstimulerad i miljöer och sammanhang som är intensiva, komplexa, röriga eller obekanta.
 • Som högkänslig är man känslig för starkt ljus, starka dofter, tyger som skaver mot huden, oreda, stök och bakgrundsljud. Sådant som andra kanske inte ens lägger märke till kan medföra stark trötthet och omöjliggöra koncentration.
 • Som högkänslig undviker man situationer som leder till för mycket intryck, stress och som är för omskakande. Lugn, trygghet och minskat antal intryck är däremot välgörande.
 • Som HSP är man mycket medveten om andras känslor och stämningar.
 • Om människor tycker att miljön i t ex ett rum inte är behaglig brukar den högkänslige veta vad som behöver åtgärdas, t ex hur belysningen skulle behöva ändras för att rummet skulle bli trevligare att vistas i.
 • En högkänslig kan vara introvert eller extrovert, även om det är vanligare att man är introvert. HSP ska dock inte förväxlas med att vara blyg eller med social fobi. Den högkänslige behöver mycket ensamtid för att återhämta sig och vila från alla intryck, känslor och stimulans som hjärnan hela tiden bombarderas med.
 • En HSP blir lätt berörd av konst, musik, smaker och dofter och kan uppskatta och njuta mycket av sådant.
 • Personer med HSP är ofta samvetsgranna, noggranna och försöker undvika kritik.
 • Att arbeta under tidspress eller att prestera när någon tittar kan vara svårt.
 • HSP har ofta mycket tankar och känslor och därmed ett rikt inre liv.
 • Man har ofta behov av att dra sig tillbaka i ensamhet, i ett lugnt och tyst rum, där man själv kan kontrollera vilka sinnesintryck som drabbar ens hjärna (ljud, ljus osv). Ensamhet, stillhet och tystnad är livsviktigt.
 • HSP innebär ofta låg självkänsla eftersom känslighet ofta föraktas och kritiseras i vårt samhälle. Om man hela tiden höra att det ”är något fel på en” och att man ”är överkänslig” är det svårt att tillägna sig en god självkänsla.
 • Om du ofta som barn fick höra att du var ”överkänslig” i alla möjliga situationer så är du med stor sannolikhet en HSP.

 

Såhär berättar en medlem hur det är att leva som HSP

 

Det är svårt för den som inte är HSP att förstå vad det innebär. Den som är högkänslig lägger märke till allt mycket mer, allt går rakt in. Det enklaste kanske är att beskriva det som att alla sinnen har en förhöjd känslighet.

 

”Volymen är uppskruvad” – när det gäller alla sinnesintryck, inte bara hörseln. Inte för att vi hör eller ser bättre, men för att hjärnans filter inte fungerar likadant.

 

Ett bakgrundsljud som andra kanske inte ens tänker på kan stressa den högkänsliga så mycket att det blir omöjligt att vara produktiv.

 

Att tvingas arbeta i kontroslandskap med alla dess sinnesintryck är t ex ofta en mardrömssituation som leder till stark utmattning.

 

I rätt miljö kan vårt personlighetsdrag däremot bli en stor tillgång och till och med uppfattas som en begåvning eftersom vi lägger märke till subtila förändringar, reflekterar mycket och ofta är mycket empatiska.

 

Hur hänger HSP ihop med ångestsyndrom?

 

HSP är inte en sjukdom eller diagnos och inte heller ett funktionshinder i sig. Att vara HSP är att ha tillgång till en förhöjd känslighet för intryck, på gott och ont. En högkänslig lägger märke till sådant som andra missar, har ett djupt känsloliv och reflekterar mycket, egenskaper som är värdefulla.

 

I dagens samhälle där stresstålighet och okänslighet är övervärderade kan det dock vara svårt att leva som HSP. Ett skäl är att man ofta får utstå kritik från en oförstående omgivning, vilket självklart lätt leder till ångest och nedstämdhet. Ett annat skäl är att man helt enkelt blir överstimulerad vilket leder till stark hjärnstress om man inte har möjlighet att skapa en livssituation där man kan kontrollera mängden intryck och stimulans.

 

Vår erfarenhet inom ÅSS är därför att det är vanligt att personer som kommer till oss med någon ångestdiagnos, ofta är födda högkänsliga. På så sätt kan man säga att HSP lätt kan upplevas som ett funktionshinder i det moderna samhället.

 

Det är inte så lätt att bygga upp en livssituation där man kan ta hänsyn till sina behov som HSP, varför vi som har egenskapen ofta får leva ett helt liv med alltför stark stress. Som verkligheten ser ut är det därför många med HSP som uppfattar sin läggning som ett funktionshinder och samvariansen med olika former av ångest och depression är stor.

 

HSP och social ångest

 

Högkänslighet är inte en form av social fobi (social ångest) men förväxlas lätt med det. Som högkänslig blir man lätt överstimulerad, stressad och trött av sociala sammanhang och man behöver mycket ensamtid. Det är därför lätt att man felaktigt uppfattas som blyg eller som att man har social ångest. Om man då får rådet att utsätta sig för sociala kontakter kan det slå helt fel.

 

Grunden är inte att man har social fobi utan att man får en överbelastning av intryck vid sociala kontakter. Därför leder en intensiv social exponering bara till att man drar sig undan och känner sig misslyckad. Orsaken till ångesten förstärks så att säga. Om man däremot blir medveten om anledningen till den sociala ångesten är HSP kan den förebyggas och dämpas.

 

HSP och GAD

 

Det finns också likheter mellan HSP och generaliserat ångestsyndrom – GAD. Både den högkänsliga och den som har GAD blir lätt överbelastad, stressad och utmattad, vilket leder till olika kroppsliga symptom.

 

Bägge uppfattas ofta som ”överkänsliga” och krångliga eftersom de har svårare att orka med och klara av allt som ”alla andra” gör. Bägge tenderar också att vara väldigt lättskrämda och hoppar högt vid plötsliga ljud, kan ha svårt med koncentrationen, och är väldigt vaksamma på allt som händer i omgivningen.

 

Den som är högkänslig svarar ofta ja på frågor av den här typen:
Jag noterar detaljer i min omgivning som ofta verkar undgå andra.

Jag tycker mig känna direkt vad det är för stämning direkt när jag kommer in i ett rum.

Jag känner mig ofta som dem jag umgås med – med andra ord så blir jag mer påverkad av vilken typ av människor jag har runt omkring mig än vad andra verkar bli.

Jag har ett behov av att dra mig tillbaka och få vara ifred när intrycken runt omkring mig blivit för många.

Jag är lättpåverkad av både alkohol och koffein.

Jag känner av andras sinnesstämningar på ett sätt som nästan är kusligt ibland.

Jag blir ofta överväldigad av höga ljud, starkt ljus och skarpa dofter. Jag trivs bra i ensamhet med mina egna tankar.

Konst och musik berör mig djupt, ofta mycket mer än de verkar beröra andra.

Jag blir ofta stressad när det pågår mycket runt omkring mig, mer än andra verkar bli.

Jag verkar bli mer illa berörd än andra blir av att se våldsamma filmer och undviker dem. Nyhetssändningar påverkar mig ofta negativt och lämnar mig ofta illa till mods.

Jag hör ofta saker som andra inte hör, som till exempel höga ljud eller en sådan sak som datorns surrande fläkt och tycker att det är distraherande och ibland obehagligt.

Jag känner när folk ljuger.

Jag vet ofta vad folk vill innan de frågar.

Jag kan bli överväldigad av glädje för vissa saker som något vackert, ett musikstycke eller något i naturen.

Jag känner mig obekväm i folksamlingar och känner att intrycken blir för många på en gång.

Jag är känslig för vissa typer av mat.

Det är viktigt för mig att få vara i en lugn och trevlig miljö. Jag blir orolig av oreda och ett gytter av färger. Ensamtid är mycket viktigt för mig.

Jag kan grubbla över saker länge, som att någon har sagt något dumt och jag undrar vad han/hon egentligen menade.

Jag går omkring med en klump i magen när jag har grälat med någon.

Jag har svårt för kallprat och känner att det suger energin ur mig men älskar att ta samtalen till en djupare nivå.

Andra människor anförtror sig ofta till mig, ibland mer än jag vill.

Jag tycker om att tänka men önskar ofta att jag inte tänkte så mycket.

Jag känner mig ofta annorlunda än dem i min omgivning.

Jag kan uppleva att för mycket socialt liv suger energin ur mig.

Jag är som en svamp när det handlar om andras känsloliv och verkar suga i mig deras sinnesstämning så mycket att jag ibland mår dåligt av det.

Jag blir mer illa berörd än andra verkar bli av att få höra om när djur eller barn far illa. Andra verkar kunna skaka av sig hemska historier eller reportage ganska lätt och bara gå vidare.

Jag föredrar en enkel livsstil framför fullbokade dagar, kvällar och helger. Jag blir orolig om jag har för mycket inbokat.

 

Vad kan man göra för att må bättre?

 

Fundera över hur dina behov ser ut och anpassa din tillvaro efter detta. Se till att du får tid för återhämtning, vila från intryck, ensamhet. Boka inte in för mycket. Lär dig att säga nej. Lär dig att hålla på dina gränser och att ge utrymme för sådant som du behöver – oavsett vad andra tycker. Den som är känslig får ofta utstå kritik från en oförstående omgivning så det är avgörande att man lär sig att sätta gränser och respektera sina egna behov. Ta vara på det positiva med att vara högkänslig, tänk på att du upplever och noterar mycket som andra missar. Detta är en gåva som du kan använda dig av.

 

Vill du veta mer?

 

För mer information om HSP rekommenderar vi Elaine Arons bok ”Den högkänsliga människan: konsten att må bra i en överväldigande värld”.

 
HSPSverige

 

Du som är högkänslig är varmt välkommen till ÅSS i Stockholm!