Vill du gå i samtalsgrupp hos ÅSS?

Vi har lediga platser i måndagsgruppen som träffas varje måndag kl 16.30. Anmäl ditt intresse till oss via: e-post: styrelsen@angest-stockholm.se eller telefon 076 – 780 16 50 (telefonsvarare) så återkommer…

Läs mer…

Andningsövning vid panikångest

Att drabbas av panikångest är enormt jobbigt, skrämmande och kan verkligen inskränka ens vardag. Med den här andningsövningen får du ett redskap, ett verktyg som kan hjälpa dig både i…

Läs mer…

Bli medlem i ÅSS!

Nu kan du bli medlem i ÅSS för 100 kr! Som medlem får du riksförbundets tidning Åss Emellan hem i brevlådan fyra gånger per år. Du har också möjlighet att…

Läs mer…

Bli aktiv i ÅSS

Föreningens verksamhet bygger helt på våra medlemmars ideella engagemang. Vill du bli en i gänget? Vi behöver fler aktiva medlemmar för att kunna bedriva verksamheten. Idag är vi alldeles för…

Läs mer…

ÅSS arbetar för ångestdrabbade

Arbetet i ÅSS består inte bara av vår medlemsverksamhet med Öppet hus, samtalsgrupper och liknande aktiviteter. En annan mycket viktig del av arbetet är att på olika sätt försöka påverka…

Läs mer…

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar

Olika orsaker till psykisk ohälsa hos barn & ungdomar: Skolan; ökad skolstress, betygssystem som ställer orimliga krav. Ökad arbetslöshet, svårt att ”komma in” & höga utbildningskrav. ”Induvidualisering”, för mycket valfrihet…

Läs mer…

Overklighetskänslor

Om depersonalisationssyndrom Overklighetskänslor är den första boken på svenska om depersonalisationssyndrom (DDD). Ledande forskare i USA och Storbritannien anser att syndromet är en av den moderna tidens mest förbisedda diagnoser. Läs…

Läs mer…

Råd om psykisk hälsa

På Psykologiguiden finns information om psykologi och psykisk hälsa inom en mängd områden. Psykologiguiden är också under ständig utveckling vilket innebär att nya områden och artiklar publiceras allt eftersom.

Läs mer…

Minds orosskola

Händer det att du oroar dig för saker som kan gå snett i framtiden? Har du svårt att vara närvarande i vardagen?  Det är vanligt att oroa sig. Oron har…

Läs mer…

Känslofällan

Känslofällan – en ny bok av psykolog Siri Helle. Uppskjutande, oro, dåliga vanor… Du är inte ensam om att gång på gång gå i känslofällan, då du agerar på ett…

Läs mer…

Huskurer för psykisk hälsa

Huskurerna har tagits fram inom ramen för Kraftsamling för psykisk hälsa. Vad är Huskurer för psykisk hälsa? Vi kan alla stärka såväl vår fysiska som psykiska hälsa genom att försöka…

Läs mer…

Metakognitiv terapi – ny terapiform mot oro

Metakognitiv terapi är en ny evidensbaserad terapiform som kan användas vid t.ex. generaliserad ångest, social ångest, hälsoångest, tvångssyndrom och depression. Till skillnad från kognitiv beteendeterapi (KBT) så fokuserar metakognitiv terapi…

Läs mer…