Välkommen till ÅSS Stockholm

Föreningen för dig som lever med panikångest, generaliserad ångest, social ångest och fobier.


Även du som har ångest i samband med depression, utmattningstillstånd, stress- och krisreaktioner samt högkänslighet är välkommen, liksom närstående.

Drop-in på Expogruppen den 17 maj kl. 18.00

Inplanerade träffar följande datum: 17 maj, 31 maj, 14 Juni och 28 juni. Därefter är det sommaruppehåll till slutet av augusti. Drop-in på Exponeringsgruppen! Träffarna kommer att hållas lite oregelbundet, datum läggs upp här på …
Läs vidare…

Huskurer för psykisk hälsa

Huskurerna har tagits fram inom ramen för Kraftsamling för psykisk hälsa. Vad är Huskurer för psykisk hälsa? Vi kan alla stärka såväl vår fysiska som psykiska hälsa genom att försöka välja vanor och tankar som gör att vi …
Läs vidare…

Stödlista: Psykisk hälsa i kristid

Hos Uppdrag Psykisk Hälsa finns råd och länkar till information, tips och stöd för psykisk hälsa i kristid. Stödlistan påbörjades under pandemin och utvecklas löpande med avseende på kriser i Sverige och i vår omvärld, …
Läs vidare…

Psykisk ohälsa syns i blodet

Schizofreni, utmattningssyndrom eller depression. Idag bygger alla psykiatriska diagnoser på bedömning av patientens beteende. Objektiva test skulle underlätta – och minska stigmat kring psykisk ohälsa, menar forskare. Det finns inga objektiva mått för psykiatriska diagnoser. Men forskning …
Läs vidare…

Antidepressiva kan minska självmord bland äldre

Antidepressiva läkemedel kopplas till lägre risk för självmord bland personer över 75 år på äldreboenden. Samtidigt fördubblas risken om läkemedel ges mot sömnproblem, visar en studie. Antalet personer som behöver få vård på äldreboende under lång tid …
Läs vidare…

Vill du intervjuas för en c-uppsats?

Vart går du för att må bättre? Jag går termin 6 på socionomprogrammet på Stockholms universitet och skriver just nu en c-uppsats med min uppsatspartner Damla. Studien handlar om återhämtning från psykisk ohälsa och fokuserar på vilka …
Läs vidare…

Är du intresserad av att gå i samtalsgrupp?

Vi tar nu emot intresseanmälningar för att delta i samtalsgrupp. Varmt välkommen att höra av dig till ÅSS! E-post: styrelsen@angest-stockholm.se eller telefon 076 – 780 16 50 (telefonsvarare). Genom våra samtalsgrupper vill vi ge deltagarna möjligheter att …
Läs vidare…
Fler inlägg

ÅSS i Stockholm
S:t Göransgatan 78
112 38 Stockholm
E-post:
info@angest-stockholm.se
styrelsen@angest-stockholm.se
Tel:  076 – 780 16 50 (telefonsvarare)