ÅSS i Stockholm – för dig som lever med panikångest, generaliserad ångest, social ångest och fobier. Även du som har ångest i samband med depression, utmattningstillstånd, stress- och krisreaktioner samt högkänslighet är välkommen, liksom närstående.

Välkommen till Öppet Hus från kl 18.00 torsdagen den 4 mars!

Vi har Öppet Hus varje torsdagskväll från kl 18.00 i vår lokal på Sankt Göransgatan 78 för dig som lever med panikångest, generaliserad ångest, social ångest och fobier. Även du som har ångest i samband med depression, utmattningstillstånd, stress- och krisreaktioner samt högkänslighet är välkommen, liksom anhöriga och närstående. Läs mer om Öppet Hus

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och är inte fler än max åtta personer i lokalen. Vi har möblerat om så att vi sitter på längre avstånd från varandra, och självklart stannar man hemma om man inte känner sig helt frisk. Varmt välkommen till Öppet Hus på torsdag!

Expogruppen startar igen – kommande träffar blir den 9 mars och den 23 mars kl 18.00. Välkommen!

Läs mer om expogruppen

Självhjälpsprogram för oro vid covid-19

Coronapandemin och covid-19 har förändrat livet på många sätt. Känner du en oro som påverkar din vardag? Då kan du få stöd genom ett självhjälpsprogram på nätet.

Råd om psykisk hälsa

Psykologiguiden finns information om psykologi och psykisk hälsa inom en mängd områden. Psykologiguiden är också under ständig utveckling vilket innebär att nya områden och artiklar publiceras allt eftersom.

Stöd och hjälp


Självmordslinjen. Tel: 90 101. Öppet dygnet runt, årets alla dagar.
Äldrelinjen för dig över 65. Tel: 020-22 22 33, vardagar 8-19 och helger 10-16.
Fler telefonjourer

Rätt ångestdiagnos avgör behandling

Allt fler patienter med ångest ska behandlas i primärvården. I årets Kloka listan är ångest uppdelat i olika diagnosgrupper, där KBT är förstahandsbehandling för flera av dem, ibland kombinerat med ...
Läs Mer

Regionala vårdprogram för psykiatrin i Stockholm

Riktlinjer för arbete inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm. Läs vidare på Psykiatristöd ...
Läs Mer

Mår du dåligt och behöver psykiskt stöd?

Här hittar du mottagningar i Stockholms län där du som mår dåligt psykiskt eller har ett beroende kan söka råd och hjälp utan remiss från läkare. Du kan klicka in ...
Läs Mer

Oro och ångest – tips och råd

Ångest är rädsla eller oro som känns i kroppen. Det är obehagligt men inte farligt att ha ångest. Det finns saker du kan göra för att lära dig hantera din ...
Läs Mer

Splittrad bild av pandemins psykologiska effekter

Kvinnlig vårdpersonal som arbetar direkt med covidpatienter riskerar att drabbas hårdast av pandemins psykologiska effekter. Det framgår av de studier som nu har börjat publiceras men som i övrigt ger ...
Läs Mer

Forskning om psykisk hälsa under pandemin

Pandemin med covid-19 verkar ha påverkat den psykiska hälsan marginellt eller i negativ riktning, men de flesta studier som gjorts på området saknar analyser av personer i grupper med särskild ...
Läs Mer

Stor studie: Psykoterapi mot panikångest ger god långtidseffekt

Psykoterapi mot panikångest ger goda resultat och effekten av behandlingen håller i sig. Det visar den största långtidsstudie som någonsin gjorts i Sverige. Två år efter behandling var 70 procent ...
Läs Mer

Poddmottagningen om generaliserad ångest

Hur är det att leva med en ständig känsla av otrygghet och en gnagande oro över sin vardag? Att leva med GAD, generaliserad ångest, är inte ovanligt men sällan något ...
Läs Mer

Stödlista för psykisk hälsa i kristid

Med anledning av coronapandemin har SKR tagit initiativ till en stödlista som uppdateras löpande med tips på olika former av aktiviteter i kristid. Ett stort antal aktörer medverkar till att ...
Läs Mer

ÅSS Göteborg erbjuder stödsamtal via telefon

ÅSS Göteborg erbjuder stödsamtal via telefon - alla är välkomna att ringa. Tel 31-13 70 91 Göteborg ÅSS har en telefonlinje för att ge information och stöd till personer från ...
Läs Mer

Digital studiecirkel för dig som är förälder och har psykisk ohälsa

Anmäl dig till projekt TrUSts helt nya studiecirkel! Nu kommer Bräcke diakoni köra igång studiecirklar för föräldrar med psykisk ohälsa/sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. Cirklarna startar i april och maj och ...
Läs Mer

Samhällskriser och psykisk ohälsa – vad vi vet idag

-Den här typen av kriser riskerar att driva på ojämlikheten i hälsa ytterligare, och det är en utveckling som kan öka självmordstalen, säger Rickard Bracken, generalsekreterare i Suicide Zero, i ...
Läs Mer

Nu föreslås en ny stödlinje för psykisk ohälsa

Folkhälsomyndigheten har nu lämnat sin rapport där de har analyserat behovet av en nationell stödlinje för psykisk hälsa.  Myndigheten anser att det finns behov av en nationell aktör som erbjuder ...
Läs Mer

Psykologipodden pratar om ensamhet

I avsnitt av Psykologipodden träffar vi psykolog Anna Bennich för att prata om ensamhet. Vad är egentligen ensamhet? Finns det olika typer av ensamhet? Vilka risker och konsekvenser kan det ...
Läs Mer

Psykologipodden – om oro och hur du slutar oroa dig

Psykolog Marcus Rosander gästar Psykologipodden för att prata om oro. Vad är egentligen oro? Hur skiljer det sig från ältande? Är oro okontrollerbart? Går det att sluta oroa sig? Och ...
Läs Mer

Nära vård-podden: erfarenheten av att vara patient inom psykiatrin

Lisbeth Löpare Johansson samtalar med Mikaela Javinger om hennes erfarenhet av att vara patient, anhörig och att själv arbeta inom psykiatrin. Utöver detta så skriver, debatterar och föreläsare hon. Mikaela ...
Läs Mer

Ny överenskommelse med regeringen om psykisk hälsa

SKR och staten har träffat en överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention för 2021-2022. Överenskommelsen bygger på tidigare överenskommelser och är en fortsättning av det långsiktiga arbete ...
Läs Mer

Alla ville väl – om en psykiatrireform

1995 genomfördes en stor psykiatrireform i Sverige. Nu skulle det bli bra för de som drabbats av en psykisk sjukdom. Men trots goda intentioner är det fortfarande, 26 år senare, ...
Läs Mer

Uppdaterade riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom

Forskningen har gått framåt och därför har Socialstyrelsen gjort en översyn av de nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom ...
Läs Mer

Protein i hjärnan kopplat till både stress och depression

Proteinet p11 i hjärnan är viktigt både för funktionen av den humörreglerande substansen serotonin och för frisättningen av stresshormoner. Åtminstone hos möss. Upptäckten, som gjorts av forskare vid Karolinska institutet, ...
Läs Mer

Ny rekordnivå för psykisk ohälsa

Sjukskrivning för såväl fysiska som psykosociala besvär har ökat brant sedan början av augusti och ser inte ut att stanna av. Den psykiska ohälsan har aldrig tidigare varit så hög ...
Läs Mer

Nu startar kampanjen #respektförrättigheter

Trots en lång ekonomisk tillväxt har risken för fattigdom ökat och stödet till personer med funktionsnedsättning försämrats. När samhällsbygget efter coronapandemin nu planeras är det viktigare än någonsin att ingen ...
Läs Mer

Psykisk hälsa och suicidprevention – lägesrapport

Rapporten ger en kortfattad lägesbeskrivning av utvecklingen inom området psykisk hälsa och suicidprevention under 2019. Fokus i rapporten ligger på det arbete som har bedrivits av Folkhälsomyndigheten och andra aktörer ...
Läs Mer

Regeringen behöver ta ansvar för nollvisonen för självmord

Det finns risk att den pågående pandemin leder till att fler människor tar sitt liv. Det behövs  större, samhällsövergripande reformer samt en stark nationell styrning och samordning för att motverka denna ...
Läs Mer

Stressrelaterad psykisk ohälsa – 41 procent högre risk för kvinnor

Psykiatriska diagnoser leder till längre sjukskrivningar än de flesta andra sjukdomar och sjukfallslängden relaterad till psykisk ohälsa har ökat över tid. Den stressrelaterade psykiska ohälsan står för en allt större ...
Läs Mer

Öppet Hus varje torsdag från kl 18.00.

Från kl 18.00 är du välkommen att ta en fika på Öppet Hus och träffa andra som vet hur det är att leva med ångest. Du kan dela med dig ...
Läs Mer

Allt fler barn och unga får vård för psykiatriska tillstånd

Andelen barn och unga vuxna som fått vård eller behandling för något psykiatriskt tillstånd fördubblades åren 2006–2018. Det enligt en ny uppföljning från Socialstyrelsen. Långvariga sjukdomsförlopp tycks också leda till ...
Läs Mer

Exponeringsgruppen träffas varje tisdagskväll.

Drop-in på Exponeringsgruppen! Ta möjligheten att utmana dina sociala rädslor på exponeringsgruppen. Här kan du i en trygg miljö bli mer bekväm med att tala inför grupp genom att till ...
Läs Mer

30 år med SSRI – debatten fortsätter

Antidepressiva preparat har blivit några av världens vanligaste receptbelagda mediciner. De är också väldigt omskrivna i media. I Minds artikel beskrivs några av de största frågetecknen kring antidepressiva läkemedel och ...
Läs Mer

Funktionsrätt Sveriges remissvar “En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering”

En särskild utredare har analyserat delar av de regler som gäller sjukförsäkringen. Utredningen har bland annat analyserat hur begreppet normalt förekommande arbete har tillämpats. Utredningen har även analyserat vilka fysiska ...
Läs Mer

Metakognitiv terapi – en ny terapiform mot oro och ältande

Metakognitiv terapi är en ny evidensbaserad terapiform som kan användas vid t.ex. generaliserad ångest, social ångest, hälsoångest, tvångssyndrom och depression. Till skillnad från kognitiv beteendeterapi (KBT) så fokuserar metakognitiv terapi ...
Läs Mer

Kontakta ÅSS: Tel: 076 – 780 16 50 (telefonsvarare). E-post: styrelsen@angest-stockholm.se