Nedstämdhet? Social fobi? Panikattacker?

Välkommen till intresseanmälan för att delta i internetförmedlad KBT-behandling! Vi erbjuder internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (KBT) för diagnoserna social fobi, paniksyndrom och depression. KBT har i flera vetenskapliga studier visat sig leda till både minskade symtom och ökad livskvalitet vid dessa tillstånd. Syftet med det här Läs mer …

Våga prata

VÅGA PRATA är ett projekt av Hjärnkoll Stockholm med stöd från Postkodsstiftelsen Vi har startat VÅGA PRATA för att visa en annan bild av oss unga än den perfekta och tillrättalagda, som vi ofta möter i sociala medier. I våra medier får du vara precis Läs mer …