Våga prata

VÅGA PRATA är ett projekt av Hjärnkoll Stockholm med stöd från Postkodsstiftelsen Vi har startat VÅGA PRATA för att visa en annan bild av oss unga än den perfekta och tillrättalagda, som vi ofta möter i sociala medier. I våra medier får du vara precis Läs mer …