Läkare måste avvisa patienter som behöver slutenvård

På många håll i landet tvingar personalbrist i psykiatrisk slutenvård fram framgångsrika lösningar i den psykiatriska öppenvården, enligt Martin Rödholm, projektledare vid SKL. Men de läkare som Sjukhusläkaren talat med ger en annan bild. Slutenvården räcker inte till för de patienter som behöver den och öppenvården klarar inte att täcka upp för dess brister, menar de. – Jag har fått skicka hem patienter som lever med svår psykiatrisk sjukdom, säger Sofia Rydgren Stale, över­läkare vid psykiatriska kliniken, Kristianstad.

 

Läkare måste avvisa patienter som behöver slutenvård