Internetpsykiatri

Stockholms läns landsting erbjuder KBT via internet för dig som har depression, panikångest, hälsoångest, magproblem, sömnproblem eller social fobi. Utbudet kommer också att utökas till tvångssyndrom och dysmorfofobi.

Flera tusen personer har genomgått behandling via behandlingsplattformen som utvecklades för över 10 år sedan.

Utöver reguljär verksamhet bidrar även Internetpsykiatri till vidare utveckling och forskning av internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (IKBT).

Läs vidare