Bup erbjuder internetterapi för barn mellan 7 och 17 år

Barninternetprojektet, BIP
Projektet drivs av Barn- och ungdomspsykiatrin inom Stockholms läns landstings i samarbete med Karolinska Institutet och Centrum för Psykiatriforskning. Syftet med projektet är att öka tillgängligheten av evidensbaserad psykologisk behandling för barn och ungdomar med psykiatriska tillstånd. För att göra detta ägnar oss framförallt åt att utveckla internetförmedlade behandlingar som vi sedan utvärderar i kliniska studier. Vi arbetar just nu med internetförmedlad KBT-behandling för barn och ungdomar med ångeststörningar, tvångssyndrom, tics och IBS.

Läs vidare