Att gå i samtalsgrupp hos ÅSS

Genom våra samtalsgrupper på Ångestföreningen vill vi ge deltagarna möjligheter att träffa andra som också har problem med ångest. Att träffa och prata med andra med liknande erfarenheter kan för många vara en hjälp och ett stöd när det gäller att hantera de egna problemen. I samtalsgrupperna är det medlemmar som träffas och gemensamt gör man gruppen till vad den blir – det finns inte någon särskild ledare utan alla bidrar med sina egna erfarenheter och synpunkter.

I en samtalsgrupp kan man förvänta sig att få medkänsla, förståelse och möjlighet att dela erfarenheter men man kan inte räkna med att få råd om sådant som sköts av vården, som behandlingar med läkemedel och/eller terapi. Samtalsgruppen kan ses som ett sätt att få hjälp med att själv jobba med sin ångest – en självhjälpsgrupp. Det vi sysslar med i ÅSS är inte istället för den medicinska vården utan ska ses som ett komplement till denna.
Det kostar ingenting att delta i våra samtalsgrupper förutom att du ska vara medlem i föreningen.

Har du frågor eller vill anmäla ditt intresse? Hör av dig på mail: styrelsen@angest-stockholm.se