Psykisk ohälsa ett växande problem

Den psykiska ohälsan breder ut sig över hela världen. Det kostar inte bara i mänskligt lidande utan kan även innebära stora förluster för den globala ekonomin, visar en ny rapport.
Även i Sverige uppger människor, framförallt skolelever, att de mår allt sämre psykiskt.

Läs vidare