Carola lever med generaliserat ångestsyndrom

För Carola Nyström, 48, är varje dag en kamp mot irrationell, orimlig oro.
Objekten varierar, men katastroftankarna är konstanta och håller henne i ett järngrepp. För ett år sedan fick hon diagnosen GAD, generaliserat ångestsyndrom.
– Jag har hittat strategier för att inte låta oron ta över.

Läs vidare