Samtalsgrupp för dig som är närstående. Nästa träff den 27 mars.

Närståendegruppen är till för dig som är närstående till någon som lever med generaliserad ångest, panikångest, social ångest eller depression. Att gruppen är kamratstödjande innebär att alla deltagare träffas på lika villkor för gemensamt stöd, det finns alltså inte någon professionell samtalsledare till gruppen. Gruppen träffas den sista onsdagen i varje månad.

Våra samtalsgrupper ingår i medlemskapet och kostar ingenting extra.

Är du intresserad? Hör av dig till ÅSS med frågor eller intresseanmälan (inte bindande) på styrelsen@angest-stockholm.se. Varmt välkommen!