Daggruppen varannan torsdag är just nu vilande

Just nu är den samtalsgrupp som träffats dagtid varannan torsdag vilande pga för lågt deltagande. Om du är intresserad av att gå i samtalsgrupp dagtid är du varmt välkommen att kontakta ÅSS. Du når oss via: styrelsen@angest-stockholm.se. Om vi får tillräckligt många intresseanmälningar så hoppas vi kunna starta dagträffar igen.