Samtalsträffar dagtid varannan torsdag udda veckor. Välkommen den 21 november kl.14.00.

Träffar för dig som kan komma loss dagtid. Det behövs ingen föranmälan, drop-in gäller och du kan komma enstaka gånger eller till varje träff. Det kan alltså vara olika personer med från gång till gång. Vi träffas varannan vecka (udda veckor) kl 14.00 – 16.00.

Frågor: styrelsen@angest-stockholm.se.

Varmt välkommen!