Enkät om självhjälp för behandling av social ångest

Enkät för utformande av framtidens internetförmedlade självhjälp för behandling av social ångest.

Jag heter Martin Lind och läser det sista året på Linköpings Universitets kognitionsvetenskapliga program och ska nu skriva min kandidatuppsats. Om du har någon fråga är det bara att mejla mig på: marli009@student.liu.se
Jag har valt att göra denna enkät för att få fram viktiga synpunkter från personer med svårigheter i sociala situationer. Jag vill genom denna enkät ge en röst till de som behöver den. Här har du chansen att säga vad du tycker och delge dina värdefulla erfarenheter utan att behöva bli intervjuad.
Om du deltar kommer inga kontaktuppgifter att sparas. Dina svar kommer inte kunna kopplas till dig personligen. Allt material hanteras anonymt och kommer enbart användas till ovan nämnda uppsats.
Du kan när som helst under ditt ifyllande av enkäten välja att avbryta.
Jag är oerhört tacksam för alla svar. Om du känner någon som kan tänkas vara lämplig att svara på enkäten får du gärna kopiera länken till denna enkät och skicka den vidare. Alla svar är viktiga bidrag!