Utvärdering av vården vid depression och ångestsyndrom

Den psykiska ohälsan fortsätter att öka, framför allt bland barn
och unga. Fler får vård och behandling men trots det växer
köerna. Både inom vården till barn och unga och till vuxna
finns det brister och stora regionala skillnader. Det visar Socialstyrelsens
utvärdering av vården vid depression och ångestsyndrom,
som utgår från de nationella riktlinjerna inom området.

2019-5-23

2017-12-4