Nedstämdhet? Social fobi? Panikattacker?

Välkommen till intresseanmälan för att delta i internetförmedlad KBT-behandling!

Vi erbjuder internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (KBT) för diagnoserna social fobi, paniksyndrom och depression.

KBT har i flera vetenskapliga studier visat sig leda till både minskade symtom och ökad livskvalitet vid dessa tillstånd.

Syftet med det här projektet är att erbjuda effektiv psykologisk behandling och att utbilda psykologstudenter i att genomföra KBT-behandling via internet.

Projekt genomförs i samarbete mellan FO Medicinsk Psykologi vid Karolinska Universitetssjukhuset och psykologprogrammet vid Karolinska Institutet, Stockholm.