Vill du delta i en studie på Stockholms universitet?

Jag är doktorand på Stockholms universitet och håller på med en studie om social jämlikhet och ojämlikhet i den psykiatriska sjukvården. Studien görs utifrån ett samhällsvetenskapligt och psykosocialt synsätt kring psykisk hälsa och ohälsa. Jag samlar nu in data genom att intervjua både brukare/patienter samt personal om deras erfarenheter av och i den psykiatriska sjukvården. Veronica Brunér

Studie-ht-19