Stockholms stad erbjuder gratis träning för ungdomar

Idrottsförvaltningen har en satsning på att få ungdomar mer fysiskt aktiva och att minska skillnader i hälsa. Detta gör vi genom att erbjuda gratis ledarleddträning på flera av våra anläggningar. Är du intresserad av träning på någon av Stockholms stads anläggningar så kontakta respektive
anläggning och fråga efter ”Gratis drop-inaktiviteter för ungdomar”.
Projektet börjar den 27 januari och pågår till den 4 maj (även
på loven).