Delta i studie om covid-19 och psykisk hälsa

Vill du medverka i en stor global studie som genomförs i 14 olika länder (Nederländerna, Italien, Schweiz, Turkiet, Spanien, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Indonesien, Kina, Australien och USA) genom 15 olika universitet?

Syftet med undersökningen är att studera effekterna av COVID-19 pandemin på psykisk hälsa. Forskarna vill veta vilka de psykiska hälsoeffekterna av pandemin är och vilka individer som antingen är i riskzonen eller är motståndskraftiga för att utveckla psykiska hälsosymtom under pandemin. 

Studien har en baslinjemätning och uppföljningar efter 3, 6 och 9 månader. Det tar ungefär 15 minuter att svara.

Mer information om studien

För att delta i studien