Vill du delta i internetförmedlad KBT-behandling i höst?

  • KBT-behandlingen genomförs via internet  och pågår under 10 veckor, mellan 28 september och 4 december, 2020.
  • Projekt genomförs i samarbete mellan FO Medicinsk Psykologi vid Karolinska Universitetssjukhuset och psykologprogrammet vid Karolinska Institutet, Stockholm.
  • Vi erbjuder internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (KBT) för diagnoserna social fobi, paniksyndrom, depression och insomni.

Läs vidare och gör din anmälan här