Debatt om Socialstyrelsens nationella riktlinjer vid depression och ångestsyndrom

I december 2017 publicerade Socialstyrelsen »Nationella riktlinjer – Målnivåer. Vård vid depression och ångestsyndrom« [1] avsedda att följa upp kvaliteten på vården vid depression och ångest. Dessa målnivåer visar att Socialstyrelsen delvis har tagit till sig av den kritik som riktades mot det ensidiga fokus på kognitiv beteendeterapi (KBT) som fanns i remissversionen av riktlinjerna. Kritiken lyfte bland annat fram att Socialstyrelsen bedömt forskningsläget avseende psykoterapi på ett internationellt avvikande sätt.

Läkartidningen