Arbetsförmedlingens satsning – fler med funktionsnedsättning ska få jobb

Vad är “Gör plats”?

15 % (eller runt 900 000 personer) av Sveriges befolkning i åldern 16 – 64 år säger själva att de har någon funktionsnedsättning. Bland dessa personer är arbetslösheten högre än i övriga befolkningen. Gör plats är startat av Arbetsförmedlingen för att fler personer med funktionsnedsättning ska få jobb. Vi vill göra arbetsgivarna uppmärksamma på att det finns kompetens hos dessa personer som idag inte tas tillvara. Men också för att vi vill bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad.

Människor med funktionsnedsättning tillför kompetens och värde till vilken arbetsplats som helst. Här hittar du som vill anställa stöd, hjälp och råd. Det finns också en sida för dig som söker jobb.

Gor plats