Stöd vid psykisk funktionsnedsättning

 

Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp som kan underlätta livet. Stockholms läns landsting har en informativ sida som heter Handikappupplysningen som innehåller information om de stöd och insatser som du kan ansöka om hos kommunen, landstinget eller Försäkringskassan. Här finns också tips om andra möjligheter till hjälp i vardagen.

Handikappupplysningen

Mer information kan också fås hos din kommun. Stockholms stad har en informativ sida som du hittar på nedanstående länk.

Stockholms stad om stöd vid funktionsnedsättning

Även arbetsförmedlingen har information riktad till dig som har en funktionsnedsättning.

Arbetsförmedlingen