Aktuellt

Depression hos äldre kan kopplas till genusuttryck

Depression drabbar nästan dubbelt så många äldre kvinnor som äldre män. Skillnaden mellan män och kvinnor verkar vara kopplad till både biologiskt kön och genusuttryck. Högre grad av femininitet, oavsett kön, ger högre förekomst av ...
Läs Mer

Delta i studie om covid-19 och psykisk hälsa

Vill du medverka i en stor global studie som genomförs i 14 olika länder (Nederländerna, Italien, Schweiz, Turkiet, Spanien, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Indonesien, Kina, Australien och USA) genom 15 olika universitet? Syftet med ...
Läs Mer

Vill du svara på en enkät om kognitiva hinder i Stockholms Tunnelbana?

Den här enkäten är en del av min kandidatuppsats på Samhällsplanerarprogrammet på Högskolan i Gävle. Syftet med studien är att: ta reda på vilka kognitiva hinder som användarna av Stockholms Tunnelbana uppleverta reda på varför ...
Läs Mer

Erbjudande om psykologisk behandling via nätet mot oro över Covid-19

Den pågående Covid-19-pandemin väcker oro hos många människor. Att oroa sig i den här situationen är inte alls konstigt, men för vissa blir oron så stark att man påverkas negativt och kanske inte klarar av ...
Läs Mer

Funktionsrätt Sveriges remissvar “En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering”

En särskild utredare har analyserat delar av de regler som gäller sjukförsäkringen. Utredningen har bland annat analyserat hur begreppet normalt förekommande arbete har tillämpats. Utredningen har även analyserat vilka fysiska och mentala förmågor man kan ...
Läs Mer

Metakognitiv terapi – en ny terapiform mot oro och ältande

Metakognitiv terapi är en ny evidensbaserad terapiform som kan användas vid t.ex. generaliserad ångest, social ångest, hälsoångest, tvångssyndrom och depression. Till skillnad från kognitiv beteendeterapi (KBT) så fokuserar metakognitiv terapi som namnet antyder på själva ...
Läs Mer

Anmäl ditt intresse för att delta i en behandlingsstudie

Nu kan du anmäla ditt intresse till ett antal behandlingsstudier som just nu pågår eller snart ska startas upp vid institutionerna för psykologi (eller motsvarande) vid Linköpings Universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Stockholms universitet, Örebro ...
Läs Mer

Internetbehandling med kognitiv beteendeterapi

Region Stockholm erbjuder internetbehandling med KBT för ett flertal olika diagnoser. Du anmäler dig till alla behandlingar på internetpsykiatri.se ...
Läs Mer