Välkommen till ÅSS Stockholm

Föreningen för dig som lever med panikångest, generaliserad ångest, social ångest och fobier.


Även du som har ångest i samband med depression, utmattningstillstånd, stress- och krisreaktioner samt högkänslighet är välkommen, liksom närstående.

Expogruppen har sommarlov!

Håll utkik här i slutet av augusti då vi lägger ut nya datum. Drop-in på Exponeringsgruppen! Träffarna kommer att hållas lite oregelbundet, datum läggs upp här på hemsidan så fort datum för nästa träff är bestämt. Det …
Läs vidare…

Lättare för sjukskrivna att engagera sig ideellt

Sjukskrivna personer ska enklare kunna engagera sig ideellt. Det klubbades i riksdagen i dag efter en statlig utredning och en proposition från regeringen om att ändra reglerna för sjukersättning. Det är bra, för vår grundlagsstadgade föreningsfrihet …
Läs vidare…

Braining – fysisk träning för hjärnans skull

Forskning visar att fysisk aktivitet, särskilt pulshöjande träning har positiv effekt för hjärnan. Vid lätt till måttlig depression är träning lika effektivt som mediciner och terapi. Vid ångest fungerar träning direkt och sänker ångestnivån, och träning …
Läs vidare…

Psykiatriambulans ger bättre akutvård

Många samtal till SOS-alarm handlar om psykisk ohälsa. I en psykiatriambulans finns personal som är särskilt utbildad i psykisk livräddning, något som visat goda resultat. Tänk att du mår så dåligt att du funderar på att ta …
Läs vidare…

Huskurer för psykisk hälsa

Huskurerna har tagits fram inom ramen för Kraftsamling för psykisk hälsa. Vad är Huskurer för psykisk hälsa? Vi kan alla stärka såväl vår fysiska som psykiska hälsa genom att försöka välja vanor och tankar som gör att vi …
Läs vidare…

Stödlista: Psykisk hälsa i kristid

Hos Uppdrag Psykisk Hälsa finns råd och länkar till information, tips och stöd för psykisk hälsa i kristid. Stödlistan påbörjades under pandemin och utvecklas löpande med avseende på kriser i Sverige och i vår omvärld, …
Läs vidare…

Psykisk ohälsa syns i blodet

Schizofreni, utmattningssyndrom eller depression. Idag bygger alla psykiatriska diagnoser på bedömning av patientens beteende. Objektiva test skulle underlätta – och minska stigmat kring psykisk ohälsa, menar forskare. Det finns inga objektiva mått för psykiatriska diagnoser. Men forskning …
Läs vidare…

Antidepressiva kan minska självmord bland äldre

Antidepressiva läkemedel kopplas till lägre risk för självmord bland personer över 75 år på äldreboenden. Samtidigt fördubblas risken om läkemedel ges mot sömnproblem, visar en studie. Antalet personer som behöver få vård på äldreboende under lång tid …
Läs vidare…
Fler inlägg

ÅSS i Stockholm
S:t Göransgatan 78
112 38 Stockholm
E-post:
info@angest-stockholm.se
styrelsen@angest-stockholm.se
Tel:  076 – 780 16 50 (telefonsvarare)