Ångest av värmen? Du är inte ensam.

Höga temperaturer väntas bli allt vanligare och det är inte bara gamla och barn som drabbas extra hårt av värmen. Även personer med psykisk ohälsa som ångest kan uppleva värmeböljorna som påfrestande och ångestframkallande med en närmast klaustrofobisk panik när man inte kan komma undan hettan och luftfuktigheten.

I en artikel från Karolinska Institutet, KI, intervjuas en rad forskare inom olika discipliner om de utmaningar våra kroppar ställs inför vid värmeböljor. Personer med psykisk ohälsa är till exempel några som bör vara extra vaksamma på farorna med höga temperaturer.

-Rent allmänt kan värme vara väldigt plågsamt och stressande. Om man inte har tillgång till svalare utrymmen, eller möjlighet att sänka sin inomhustemperatur kan man tänka sig att det ger en känsla av att inte kunna fly från det plågsamma. Det kan skapa ångest och i kombination med uttorkning kanske omdömet kan påverkas. Vi borde bättre beakta miljöexponering vid psykisk ohälsa.” säger Petter Ljungman, Karolinska Institutet.

Läs hela artikeln här