Ångest lindrades med träning tre gånger i veckan

Ångestnivån sjönk hos majoriteten av patienter med ångestsyndrom som deltog i ett tolv veckor långt fysiskt träningsprogram. Det gällde även för dem som levt med ångest i över tio års tid.

Deltagarna lottades till gruppträning under tolv veckor, antingen måttlig eller mer intensiv.

– Ju högre träningsintensitet desto större förbättring i ångestsymtom, konstaterar Malin Henriksson, doktorand på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Att fysisk träning kan hjälpa vid depression har visats i tidigare studier. Däremot har det saknats en entydig bild av hur personer med ångest påverkas vid fysisk träning. Den nu genomförda studien, som har letts av Maria Åberg, docent på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, beskrivs som en av de hittills största. Läs vidare