Vilken roll spelar serotonin vid depression?

Serotoninbrist i hjärnan är en vanlig förklaring till depression. En hjärnavbildningsstudie visar att det kan ha en annan roll.– En möjlighet är att serotoninsystemet inte orsakar depression utan är en del av hjärnans försvarsmekanism mot depression, säger Jonas Svensson, forskare vid Karolinska institutet. Läs vidare

Vill du delta i en studie som görs av Centrum för psykiatriforskning?

Centrum för psykiatriforskning (CPF) studerar effekterna av Covid-19-pandemin på redan utsatta personer som har eller har haft psykisk ohälsa som depression, ångest, beroende och tvångstankar. Personer som har psykisk ohälsa kan drabbas extra hårt i pandemin eftersom isolering och förändrade livsomständigheter kan förvärra dessa symptom. Läs mer …

Råd om psykisk hälsa

På Psykologiguiden finns information om psykologi och psykisk hälsa inom en mängd områden. Psykologiguiden är också under ständig utveckling vilket innebär att nya områden och artiklar publiceras allt eftersom.