Autismspektrumtillstånd

Autismspektrumtillstånd är ett samlingsnamn för flera olika diagnoser. Gemensamt för alla autismspektrumtillstånd är begränsningar i social kommunikation, socialt samspel, beteenden, intressen och aktiviteter.

Personer med autismspektrumtillstånd har begränsningar i social kommunikation och socialt samspel, och begränsade beteenden, intressen och aktiviteter.

Diagnos inom autismspektrum var tidigare ovanligt men i takt med att kunskaperna ökar har man kunnat upptäcka fler personer med autismspektrumtillstånd. Cirka 1-2 procent av Sveriges befolkning bedöms ha någon form av autismspektrumtillstånd.

Läs mer om autismspektrumstillstånd hos Kunskapsguiden