Bli medlem

Du är varmt välkommen att bli medlem i föreningen! Enklast blir du medlem genom att betala in medlemsavgiften på Ångestföreningens plusgiro 48 66 88-5. Kom ihåg att skriva ditt namn och din adress – annars kan vi inte veta vem medlemsavgiften avser. Ett medlemskap kostar 200 kr och gäller tolv månader framåt oavsett när på året du blir medlem. Medlemskap för två eller fler personer i samma familj kostar 300 kr. För dig som inte fyllt 26 år är medlemsavgiften 100 kr. Om du vill teckna ungdomsmedlemskap behöver du ange vilket år du är född. 

Om du betalar in medlemsavgiften på vårt plusgiro behöver du inte fylla i formuläret nedan. Behöver du däremot ett inbetalningskort hemskickat så kan du fylla i formuläret, så postar vi ett inbetalningskort och information om föreningen till dig.

Vår verksamhet vänder sig till personer med panikångest, generaliserad ångest (GAD), social ångest och fobier. Även personer med depressionssymtom som hör ihop med ångestsyndrom samt högkänsliga (HSP) är välkomna, liksom anhöriga och närstående. Om du inte tillhör någon av dessa grupper men ändå vill stödja vår förening är du välkommen att bli s.k. stödmedlem. Stödmedlemskap kostar 200 kr och gäller i tolv månader framåt. Som stödmedlem visar du att vår förening behövs och ger oss möjlighet att fortsätta vår viktiga verksamhet.

Som medlem i ÅSS…

  • kan du träffa andra som förstår hur det känns att leva med ångest
  • har du möjlighet att delta i våra samtalsgrupper och annan gruppverksamhet
  • kan du använda föreningen som en del av din träning i att gå emot ångesten genom att exponera dig för det som är svårt. Antingen genom att delta i föreningens aktiviteter, eller genom att så smått börja bli ideellt aktiv och bidra i föreningens arbete.
  • har du möjlighet att vara med och påverka föreningen genom att delta i våra medlemsmöten
  • får du Riksförbundets tidning ÅSS Emellan fyra gånger per år
  • stödjer du vårt intressepolitiska arbete för att förbättra ångestdrabbades villkor i samhället och inom vården.

Vi får inte automatiskt veta om ifall du flyttar – så kom ihåg att meddela oss eventuell adressändring.

Om du vill teckna ungdomsmedlemskap behöver du ange vilket år du är född. 

Information till medlemmar om behandling av personuppgifter

Enligt EU:s datalagstiftning (GDPR) är föreningen skyldig att informera om hur vi behandlar personuppgifter.

I vårt medlemsregister finns uppgifter om medlemmarnas namn, adress, postadress samt i en del fall e-postadress och telefonnummer. Registret är till för att vi ska kunna skicka ut information till medlemmarna och för att påminna om medlemsavgiften. Vi delar uppgifterna med vår riksorganisation Ångestförbundet som svarar för distribution av medlemstidningen ÅSS Emellan. Ingen annan får del av uppgifter ur medlemsregistret. Om du slutar att vara medlem i ÅSS tar vi genast bort dig ur registret. Du som medlem har rätt att få ta del av vilka uppgifter vi har om dig i registret. Personuppgiftsansvarig inom föreningen är styrelsen som du kan kontakta om du har några frågor, antingen via e-post styrelsen@angest-stockholm.se eller telefon 076 – 780 16 50. Mera information om GDPR finns på Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se