Bli medlem i ÅSS för 100 kr

Vi har sänkt vår medlemsavgift och övergått till att medlemskap gäller per kalenderår. Nu kan du bli medlem i ÅSS för 100 kr och medlemskapet gäller ända till 31 december 2022.

Genom ditt medlemskap gör du en insats för alla ångestdrabbade! Vi behöver ditt stöd för att kunna fortsätta vårt arbete med att påverka vården och andra myndigheter i frågor som är viktiga för oss med ångest. Ju fler medlemmar vi har desto större möjligheter har vi att påverka.

Läs mer här