Bli medlem

Som medlem i ÅSS kan du få kontakt med andra som vet hur det är att leva med ångest samtidigt som du stöder vårt arbete för att förbättra villkoren för ångestdrabbade.


Genom ditt medlemskap gör du en insats för alla ångestdrabbade! Vi behöver ditt stöd för att kunna fortsätta vårt arbete med att påverka vården och andra myndigheter i frågor som är viktiga för oss med ångest. Ju fler medlemmar vi har desto större möjligheter har vi att påverka.

Du är också välkommen att ta aktiv del i föreningsarbetet och hjälpa oss att utveckla föreningens verksamhet, liksom att höra av dig med idéer om aktiviteter du skulle vilja ha i föreningen. Som medlem:

 • kan du träffa andra som förstår hur det känns att leva med ångest
 • har du möjlighet att delta i våra samtalsgrupper och annan gruppverksamhet
 • kan du använda föreningen som en del av din träning i att gå emot ångesten genom att exponera dig för det som är svårt. Antingen genom att delta i föreningens aktiviteter, eller genom att så smått börja bli ideellt aktiv och bidra i föreningens verksamhet.
 • har du möjlighet att vara med och påverka föreningen genom att delta i våra medlemsmöten
 • får du Riksförbundets tidning ÅSS Emellan fyra gånger per år
 • stödjer du vårt intressepolitiska arbete för att förbättra ångestdrabbades villkor i samhället och inom vården
 • visar du att föreningen behövs.

Ett medlemskap kostar 100 kr och per kalenderår, dvs från januari – december.

Blir du medlem under andra halvan av ett år gäller medlemsavgiften för det som är kvar av året samt hela nästa år också.

Medlemskap för två eller fler personer i samma familj kostar 200 kr.

Stödmedlemskap kostar 100 kr. Som stödmedlem visar du att vår förening behövs och ger oss möjlighet att fortsätta vår viktiga verksamhet.

Enklast betalar du via Plusgiro 48 66 88-5.

Kom ihåg att skriva ditt namn, adress, e-postadress samt vilket år du är född (personnumret behövs inte).

Det går också bra att bara skriva namn på själva inbetalningen och maila in resterande uppgifter till info@angest-stockholm.se

Om du betalar in medlemsavgiften på vårt Plusgiro behöver du inte fylla i formuläret nedan. Det behövs bara om du vill att vi ska skicka ett inbetalningskort till dig.

Vi får inte automatiskt veta om ifall du flyttar – så kom ihåg att meddela oss eventuell adressändring eller om du byter e-postadress.

  Ditt namn (förnamn och efternamn) *

  C/O

  Adress *

  Postnummer *

  Postort *

  E-post

  Telefon

  Födelseår (fyra siffror)

  Medlemstyp

  För att vara säker på att du inte är ett program, måste vi tyvärr be dig svara på följande:
  Hur mycket är
  (Svara med rätt siffra)

  * Obligatoriskt fält

  Information om behandling av personuppgifter

  I vårt medlemsregister finns uppgifter om medlemmarnas namn, adress, postadress samt i en del fall e-postadress och telefonnummer. Registret är till för att vi ska kunna skicka ut information till medlemmarna och för att påminna om medlemsavgiften. Vi delar uppgifterna med vår riksorganisation Ångestförbundet som svarar för distribution av medlemstidningen ÅSS Emellan. Ingen annan får del av uppgifter ur medlemsregistret. Om du slutar att vara medlem i ÅSS tar vi genast bort dig ur registret. Du som medlem har rätt att få ta del av vilka uppgifter vi har om dig i registret. Personuppgiftsansvarig inom föreningen är styrelsen som du kan kontakta om du har några frågor, antingen via e-post styrelsen@angest-stockholm.se eller telefon 076 – 780 16 50. Mera information om GDPR finns på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.