Bli medlem

Som medlem i ÅSS kan du få kontakt med andra som vet hur det är att leva med ångest samtidigt som du stöder vårt arbete för att förbättra villkoren för ångestdrabbade.


Ju fler medlemmar vi blir desto större möjligheter har vi att påverka samhället i frågor som är viktiga för oss som är drabbade av ångest.

Som medlem är också välkommen att, om du vill, bidra till föreningens verksamhet. Vi vill alltid bli fler aktiva.


Som medlem

 • kan du träffa andra som förstår hur det känns att leva med ångest
 • har du möjlighet att delta i våra samtalsgrupper och annan gruppverksamhet
 • kan du genom att delta i föreningens aktiviteter, eller genom att bli ideellt aktiv och bidra i föreningens verksamhet, träna på att göra sådant som på grund av ångesten känns svårt
 • kan du delta i våra medlemsmöten och årsmöten
 • får du Riksförbundets tidning ÅSS Emellan fyra gånger per år
 • stödjer du vårt intressepolitiska arbete för att förbättra ångestdrabbades villkor i samhället och inom vården
 • visar du att föreningen behövs.

Ett medlemskap kostar 100 kr och per kalenderår, dvs från januari – december.

Blir du medlem under andra halvan av ett år gäller medlemsavgiften för det som är kvar av året samt hela nästa år också.

Medlemskap för två eller fler personer i samma familj kostar 200 kr.

Stödmedlemskap kostar 100 kr. Som stödmedlem visar du att vår förening behövs och ger oss möjlighet att fortsätta vår viktiga verksamhet.


Enklast betalar du via Plusgiro 48 66 88-5

Kom ihåg att skriva ditt namn, adress, e-postadress samt vilket år du är född (personnumret behövs inte).

Det går också bra att bara skriva namn på själva inbetalningen och maila in resterande uppgifter till info@angest-stockholm.se

Vi får inte automatiskt veta om ifall du flyttar – så kom ihåg att meddela oss eventuell adressändring eller om du byter e-postadress.

Om du betalar in medlemsavgiften på vårt Plusgiro behöver du inte fylla i formuläret nedan.


Formulär för dig som vill att vi ska skicka ett inbetalningskort

  Ditt namn (förnamn och efternamn) *

  C/O

  Adress *

  Postnummer *

  Postort *

  E-post

  Telefon

  Födelseår (fyra siffror)

  Medlemstyp

  För att vara säker på att du inte är ett program, måste vi tyvärr be dig svara på följande:

  Hur mycket är
  (Svara med rätt siffra)

  * Obligatoriskt fält

  Information om behandling av personuppgifter

  I vårt medlemsregister finns uppgifter om medlemmarnas namn, adress, postadress samt i en del fall e-postadress och telefonnummer. Registret är till för att vi ska kunna skicka ut information till medlemmarna och för att påminna om medlemsavgiften. Vi delar uppgifterna med vår riksorganisation Ångestförbundet som svarar för distribution av medlemstidningen ÅSS Emellan. Ingen annan får del av uppgifter ur medlemsregistret. Om du slutar att vara medlem i ÅSS tar vi genast bort dig ur registret. Du som medlem har rätt att få ta del av vilka uppgifter vi har om dig i registret. Personuppgiftsansvarig inom föreningen är styrelsen som du kan kontakta om du har några frågor, antingen via e-post styrelsen@angest-stockholm.se eller telefon 076 – 780 16 50. Mera information om GDPR finns på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.