Braining – fysisk träning för hjärnans skull

Forskning visar att fysisk aktivitet, särskilt pulshöjande träning har positiv effekt för hjärnan. Vid lätt till måttlig depression är träning lika effektivt som mediciner och terapi. Vid ångest fungerar träning direkt och sänker ångestnivån, och träning har också effekt som del av behandlingen på längre sikt. Träning förbättrar också koncentration och inlärningsförmåga vilket kan vara särskilt viktigt vid t ex ADHD. Utöver effekten på hjärnan finns det många års forskning som visar att fysisk aktivitet fungerar som förebyggande och behandling vid flera kroniska sjukdomar, t ex diabetes, hjärt-kärlsjukdom och vissa cancerformer.

Braining är gruppträning med pulshöjande fokus på minst måttlig ansträngningsgrad, vilket motsvarar ungefär 75% av maxpulsen. Målet är att patienterna ska träna tre gånger i veckan under en avgränsad träningsperiod på tre månader, som föregås och avslutas av ett möte med samtal om mål och motivation, samt mätning av psykiskt och kroppsligt status, blodprov och psykiatriska skattningsskalor. Särskilt utbildad personal från psykiatrin, en ledare och en värd, leder passen två och två på arbetstid och tränar tillsammans med patienter från både öppenvård och heldygnsvård. Övrig personal på kliniken kan också delta på passen. Inför varje träningspass träffar patienten ledaren eller värden och har ett motiverande avstämningssamtal där fysisk och psykisk dagsform stäms av och patienten kan ställa frågor. Vi kallar det för ”Braining”- fysisk träning för hjärnans skull.

Braining