Staten måste finansiera personliga ombud

Personligt ombud är en framgångsrik stödfunktion inom socialtjänsten som når ut till de allra mest utsatta i samhället. Staten behöver höja anslaget så att personliga ombud kan fortsätta vara en samhällsekonomiskt lönsam stödfunktion som hjälper människor med långvarig psykisk ohälsa till ett bättre liv. Det skriver NSPH i en debattartikel i Socionomen tillsammans med tretton medlemsorganisationer samt Ypos, Yrkesföreningen för personligt ombud Sverige.

Läs hela artikeln i Socionomen