Depression och ångestsyndrom

Depression och ångestsyndrom tillhör de stora folksjukdomarna och drabbar människor i alla åldrar.

Risken att insjukna i en depression är cirka 36 procent för kvinnor och 23 procent för män. När det gäller ångestsyndrom drabbas cirka 25 procent av befolkningen, och hos vuxna är det två till tre gånger så vanligt hos kvinnor jämfört med män. Bland barn innan puberteten förekommer ångestsyndrom hos cirka 10 procent och är lika vanliga hos pojkar som hos flickor.

Vuxna med depression och ångestsyndrom behandlas i huvudsak med antidepressiva läkemedel och olika former av psykoterapi. Läs mer på Socialstyrelsens webbplats Kunskapsguiden….