Det ”osympatiska” sympatiska nervsystemet

En illustration av vilka symtom det automatiska sympatiska nervsystemet kan ge. Sympatiska nervsystemet utgör tillsammans med det parasympatiska nervsystemet det icke-viljestyrda, automatiska, autonoma nervsystemet. Förenklat kan man säga att detta system aktiveras i situationer där människan blir utsatt för psykisk eller fysisk stress, aktiverar flykt- och kampresponser (fight-or-flight), och förbereder kroppen för fysisk aktivitet. Symptom från sympatiska nervsystemet upplevs ofta som obehagliga och att man ”mår dåligt”. Det är naturligt att man vill bli av med symptomen men tyvärr leder det till att man blir mer stressad av att känna det man känner. Acceptans och aktivering av det parasympatiska nervsystemet har större effekt.

Läs mer på hemsidan Viktigt på riktigt