Intressepolitik

Inom ÅSS arbetar vi inte bara med kamratstöd i olika former. En annan del av föreningens verksamhet är att inom vården och politiken bevaka frågor som är viktiga för våra medlemmar. Vi lämnar remissyttranden till Stockholms stad och till landstinget i olika frågor. Vi har representanter i alla de brukarråd som finns inrättade i anslutning till de psykiatriska klinikerna runtom i Stockholms län och vi samarbetar också med andra intresseföreningar inom det psykiatriska området. ÅSS Stockholm är medlem i HSO (Handikappföreningarnas SamarbetsOrgan) i Stockholms stad och län och har representanter i ett flertal funktionshinderråd i staden.

Vi kan inte ta upp enskilda ärenden men om du har förslag på frågor av allmänt intresse som ÅSS borde driva i kontakterna med myndigheterna är du välkommen att kontakta oss.

ÅSS intressepolitiska program