Dopamin nyckel vid behandling av social ångest

Nivåerna av dopamin och en positiv förväntan på behandlingen, kan avgöra om patienter med social ångest förbättras eller inte vid medicinering med SSRI. Trots att medicinen påverkar nivåerna av serotonin i hjärnan, var det effekterna på dopamin som hade störst betydelse för förbättring visar en studie från Uppsala universitet.

Båda grupperna fick samma medicinska behandling. Men för patienter som hade en positiv förväntan på medicineringen var effekten fyra gånger så hög som hos patienter som hade en låg förväntan. Den nya studien tyder på att det är transportörproteinet för dopamin som är nyckeln.

I en studie av social ångest, kunde forskarna bekräfta att placeboeffekten var stark när det gäller den ångestdämpande effekten av SSRI-medlet escitalopram. Placeboeffekten i det här fallet är att den positiva effekten av en behandling blir större när patienten förväntar sig att bli hjälpt. Det överraskande med studien är att förbättringen efter SSRI-behandlingen till stor del kan knytas till effekter på dopamin snarare än transportörerna av serotonin. Läs vidare