En miljon hämtade ut antidepressiva förra året

Förra året hämtade närmare 1 070 000 människor ut antidepressiva läkemedel i Sverige, visar färska siffror från Socialstyrelsen.

Andelen som hämtar ut antidepressiva har ökat under flera år – men trots pandemin var förra årets ökning mindre än den mellan 2018 och 2019.

Enligt Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen, finns det skäl att tro att ökningen egentligen skulle ha varit större.

Sveriges radio

Effekter av covid-19 på läkemedelsanvändningen (socialstyrelsen.se)