Fysisk aktivitet kan ha omedelbar effekt på depression och ångest

Träning förbättrar välbefinnande och kognition, minskar stresshormonet kortisol och ökar blodflödet i hjärnan

Fysisk aktivitet har en preventiv och akut effekt på depression och ångestsyndrom. 

Effekten av enbart fysisk aktivitet under 8–12 veckor är likvärdig med behandling i form av samtalsterapi eller läkemedel vid lindrig till måttlig depression. 

En kombination av fysisk aktivitet och samtalsterapi har större antidepressiv effekt än enbart samtalsterapi. 

Vid ångestsyndrom har fysisk aktivitet under 10–12 veckor bättre effekt än ingen behandling. 

Positiva fysiologiska och psykologiska mekanismer vid fysisk aktivitet beskrivs.

Läs hela artikeln i Läkartidningen