Handbok i ångesthantering

”Hej, får jag störa din ångest – handbok i ångesthantering?” av Linda Zetterström, utgiven på jw förlag 2021. Författaren är verksam som specialistsjuksköterska inom psykiatrin och har egen erfarenhet av psykisk ohälsa.

Boken är skriven för att hjälpa personer med akut eller långvarig ångest att få kraft och börja må bättre och är, trots att den är nästan 300 sidor tjock, lättläst med ett vardagligt tilltal.

Boken ger beskriver vad ångest är, och ger många tips på hur man kan hantera sin ångest. Även närstående får många bra råd. Författaren beskriver också hur man gör för att söka hjälp och vad som händer på psykakuten eller om man blir inlagd på en psykiatrisk vårdavdelning.

Texterna varvas med övningar som man kan göra under läsningens gång. Linda Zetterström framhåller vikten av att trots allt försöka se det positiva i tillvaron. Varje dag ska man försöka skriva minst en lapp om dagen med något positivt som har hänt eller som man har gjort.

En annan övning handlar om att döpa om sin ångest. Man kan t.ex. kalla den ”Ångest-Leif”. Man kan ”välja att sätta upp besökstider för Ångest-Leif och sedan skicka honom ut genom dörren.” Att namnge ångesten kan bidra till att göra ångesten mer greppbar. Man kan t. ex. ”prova att ryta ifrån, säga stopp och markera med handen” när Ångest-Leif kommer och hälsar på.

Ett tips är att omformulera ångesten i positiva termer. T. ex: ”ångesten jag känner inför att hålla tal handlar om att kroppen förbereder mig för situationen”. Eller att den prövning jag kommer att tvingas gå igenom kanske leder till något bättre när jag tagit mig igenom det jobbiga. Vikten av att våga möta sin ångest istället för att undvika det som framkallar den betonas. Ett tips är att man kan ”ha små lappar med peppande ord som man kan ta fram och läsa under tiden man utsätter sig för den ångestframkallande situationen”.

I sitt arbete har Linda Zetterström tillsammans med en kollega skapat ett verktyg som hjälper patienterna på psykiatriavdelningen att sätta ord på sina känslor och på vilket stöd de behöver när ångesten ökar. Verktyget kallas akutlappar och är ett system med färgkodade lappar. Färgerna på akutlapparna är grönt, gult och rött.

Den gröna lappen står för hanterbar ångest. På denna lapp skriver man ner sina strategier för att behålla en hanterbar ångestnivå. Den gula lappen står för ökad ångest. Där ska man beskriva vilka tecken som signalerar att ångesten håller på att öka, som exempelvis att man känner sig rastlös eller drar sig undan andra människor. Sedan ska man formulera vilka strategier man kan ta till i en sådan situation. Den röda lappen står för hög ångest eller panikångest. Man skriver på den ner vilka känslor och symtom som kommer när ångesten är riktigt stark och därefter vilka åtgärder man kan vidta i den situationen. 

Lapparna kan också användas i kommunikation mellan patient och personal på vårdavdelningen. Patienten kan till exempel säga ”nu är jag gul” för att på ett enkelt sätt få fram sina behov till omgivningen.

Boken avslutas med uppmuntrande ord till den som försöker komma tillbaka till en fungerande tillvaro efter en svår ångestperiod. Att man inte ska identifiera sig med sin diagnos utan våga vara sig själv, precis så färgstark som man är. Mer att läsa om Linda Zetterströms akutlappar